Petrolimex Hải Phòng phấn đấu tăng trưởng sản lượng Dầu mỡ nhờn Petrolimex năm 2016 trên 25%

Nguyễn Quang Huy

Phó trưởng phòng KD DMN Tổng đại lý

12:00 CH @ Thứ Tư - 30 Tháng Mười Hai, 2015

Nối tiếp đà tăng trưởng trong kinh doanh Dầu mỡ nhờn (DMN)trong năm 2015, sáng ngày 29/12/2015 tại Văn phòng PLC, Công ty Xăng dầu Khu vực III (Petrolimex Hải Phòng) và PLC đã có buổi làm việc, tổng kết hợp tác kinh doanh 2015 và xác định mục tiêu năm 2016 tăng trưởng sản lượng kinh doanh DMN.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội