Niềm tin vững chắc - thương hiệu vững bền

Nguyễn Hồng Chuyên

Trưởng ban Chất lượng - Tổng hợp

04:47 CH @ Thứ Tư - 23 Tháng Mười Hai, 2015

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 & Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2016

TP. Hồ Chí Minh, sáng nay 23.12.2015, tại Hội trường Công ty Xăng dầu Khu vực II (Công ty/Petrolimex Sài Gòn), Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (Xí nghiệp/XNBL) đã tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 - Triển khai nhiệm vụ kế hoạch và Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2016.

Qua báo cáo tổng kết cho thấy, năm 2015 trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, giá dầu thế giới liên tục giảm mạnh và sâu, nhưng được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo Tập đoàn/Công ty cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV - Người lao động, Xí nghiệp đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, cụ thể:

* Đảm bảo an toàn các mặt;

* Sản lượng bán lẻ xăng dầu tăng trưởng 6% so cùng kỳ (CK);

* Doanh thu dịch vụ - sản phẩm khác tăng 50% so CK;

* Giữ vững ổn định hệ thống khách hàng và có nhiều chính sách kinh doanh xăng dầu phù hợp với thị trường, lợi nhuận đạt kế hoạch;

* Hoàn thành đúng tiến độ đầu tư nâng cấp các CHXD đã đem lại hiệu quả (sản lượng các CHXD sau nâng cấp tăng từ 15 ÷ 35%);

* Từng bước xây dựng được đội ngũ Nhân viên bán hàng văn minh - tích cực, các Cửa hàng trưởng và Trưởng ca bán hàng thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm - chủ động; đảm bảo việc làm và thu nhập của Người lao động ổn định.

Mô hình bán lẻ hiện đại tại CHXD Petrolimex Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội