Quyết tâm đổi mới, thực hiện thắng lợi 9 mục tiêu Đại hội đã đề ra

Nguyễn Minh Ngọc

Chuyên viên Phòng Kinh doanh

09:37 SA @ Thứ Năm - 23 Tháng Tư, 2015

Ngày 22.4.2015 Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Bắc (Petrolimex Hà Bắc) đã tổ chức thành công Đại hội Lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) tại hội trường 38 Châu Xuyên, Lê Lợi, Bắc Giang.

BCH Đảng bộ Petrolimex Hà Bắc khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020) ra mắt Đại hội

Trên tinh thần đổi mới mạnh mẽgóp phần tích cực trong việc tăng trưởng phát triển kinh tế trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Giang & Lạng Sơn, Đảng bộ Petrolimex Hà Bắc đã đề ra 9 mục tiêu cụ thể cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) như sau:

Thứ nhất,phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Tập đoàn/Petrolimex giao.

Hai là, gia tăng sản lượng và phát triển thị phần khẳng định vai trò chủ đạo về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Giang & Lạng Sơn.

Ba là,đảm bảo tuyệt đối an toàn về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, tăng cường công tác quản lý và giám sát.

Bốn là, củng cố cơ sở vật chất kỹ thuật hệ thống bán lẻ xăng dầu; đồng thời, khai thác những điểm có lợi thế cạnh tranh thương mại trong phát triển kinh doanh xăng dầu.

Năm là, bảo đảm đời sống người lao động với thu nhập ổn định, phấn đấu năm sau cao hơn năm trước cùng việc đảm bảo chế độ chính sách; tham gia tích cực vào các công tác từ thiện xã hội.

Sáu là,lãnh đạo Chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu Chiến binh phấn đấu đạt các danh hiệu đã đề ra.

Bảy là,tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Petrolimex Hà Bắc.

Tám là,đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hàng năm, phấn đấu Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Chínlà, chăm lo bồi dưỡng phát triển 15-20 đảng viên mới.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội