Nghĩ đến an toàn trước khi hành động !

Ban Truyền thông Công ty

01:07 CH @ Thứ Tư - 12 tháng 6, 2019

Petrolimex Đà Nẵng đã phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH TP. Đà Nẵng huấn luyện PCCC & CNCH cho CBCNV Công ty, Tổng kho Xăng dầu và khối CHXD Đà Nẵng trong 02 ngày 11-12.6.2019 tại Tòa nhà Petrolimex Đà Nẵng.

CBCNV-NLĐ Petrolimex Đà Nẵng nghe các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật PCCC

Thực hành sử dụng thiết bị PCCC

Qua lớp huấn luyện này, Công ty tập trung nâng cao vai trò trách nhiệm của CBCNV-NLĐ về an toàn trong bất kỳ khâu sản xuất nào tại đơn vị, nêu cao tinh thần "nghĩ đến an toàn trước khi hành động"; đồng thời, nắm vững cách sử dụng thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ để đảm bảo an toàn tối đa PCCC tại đơn vị.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội