Petrolimex chủ động thực hiện Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTB&XH một cách hiệu quả, thiết thực

Đỗ Giang

Phó trưởng phòng KTCN & AT

05:31 CH @ Thứ Hai - 20 Tháng Mười, 2014

Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB & XH) có hiệu lực thi hành từ ngày 15.12.2013 quy định toàn bộ người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp (trong đó có lĩnh vực xăng dầu, gas, hoá dầu, và các ngành nghề mà các đơn vị cuả Tập đoàn hiện đang tổ chức sản xuất, kinh doanh) phải được huấn luyện ATVSLĐ ban đầu, đột xuất khi thay đổi vị trí làm việc, định kỳ và được cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện ATVSLĐ tại các tổ chức dịch vụ huấn luyện được cấp phép. Và con số này của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam hiện tại lên tới gần 25.000 người.

Ngày 10.10.2014 Cục ATLĐ (Bộ LĐTB & XH) đã ban hành Quyết định số 378/QĐ-ATLĐ phê duyệt và cấp “Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện và được cấp chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện ATVSLĐ” cho Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn).

Với GCN này, Petrolimex đã hội tụ đủ điều kiện để tự tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho tất cả CBCNV-NLĐ: Người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, lao động gián tiếp, trực tiếp hiện đang công tác trong các tổng công ty, công ty, nhà máy, xí nghiệp, tổng kho, chi nhánh, các công trình xăng dầu, gas, hoá dầu…trên toàn hệ thống của mình.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với hệ thống mạng lưới các công ty thành viên hoạt động trên cả nước, kể cả ở vùng sâu và vùng xa thì việc tìm kiếm các tổ chức dịch vụ huấn luyện đủ điều kiện được cấp phép cũng như việc tập trung người lao động để huấn luyện theo đúng các quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH nói trên là rất khó khăn, gây ảnh hưởng tới công tác sản xuất - kinh doanh (SX-KD) của các đơn vị.

Trong quá trình hoạt động và tổ chức SX-KD, Petrolimex luôn xác định ATVSLĐ không chỉ là hạnh phúc, là quyền lợi chính đáng của người lao động mà ATVSLĐ cũng chính là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Vì thế, công tác an toàn trong toàn Tập đoàn nói chung và ATVSLĐ nói riêng luôn được các cấp lãnh đạo của Tập đoàn coi là nhiệm vụ hàng đầu song hành cùng công tác SX-KD.

Trước những khó khăn trên, nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn và quyền lợi chính đáng của người lao động, Tập đoàn đã chủ động tổ chức làm việc với Cục ATLĐ để lựa chọn hình thức huấn luyện phù hợp với đặc thù ngành nghề (riêng có) của Petrolimex.

Tập đoàn đã thuyết minh, đề xuất báo cáo Cục ATLĐ về Đề án tự Huấn luyện và cấp chứng nhận, chứng chỉ ATVSLĐ cho Tập đoàn và đã được Cục ATLĐ chấp thuận.

Để triển khai Đề án, tháng 8/2014, Cục ATLĐ (Bộ LĐTB&XH) đã tổ chức đào tạo, cấp GCN Giảng viên huấn luyện ATVSLĐ cho 212 cán bộ là các hạt nhân an toàn của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát để thẩm định các điều kiện năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện của Tập đoàn tại một số đơn vị thành viên.

Việc được cấp phép huấn luyện ATVSLĐ không những giúp Tập đoàn thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ tại các công trình xăng dầu, gas, hoá dầu, mà còn giúp cho Tập đoàn chủ động hơn, thiết thực hơn và tiết kiệm hơn trong triển khai thực hiện công tác này; cụ thể là:

Chủ động hơn : Chủ động về thời gian, thời điểm huấn luyện; chủ động về số lượng cán bộ, lao động cho mỗi khoá huấn luyện; chủ động về đội ngũ giảng viên huấn luyện; chủ động trong công tác điều động lao động giữa các vị trí SX-KD, chủ động về nội dung và tài liệu huấn luyện…. Toàn bộ giáo trình huấn luyện khung sẽ được Tập đoàn biên soạn và chuyển giao cho các đơn vị làm tài liệu tham khảo.

Thiết thực hơn : Với đội ngũ giảng viên huấn luyện là các chuyên gia kỹ thuật, công nghệ, an toàn về xăng dầu, gas. hoá dầu, cơ khí xây lắp… hiện đang công tác tại Công ty Mẹ “Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam” và các đơn vị thành viên, các lao động của Petrolimex sẽ có cơ hội và điều kiện được huấn luyện, tiếp cận các kiến thức an toàn chung, chuyên ngành, chuyên sâu về yêu cầu kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ tại các công trình xăng dầu, gas, hoá dầu...

Đây là điểm khác biệt mà không phải các tổ chức dịch vụ huấn luyện nào bên ngoài cũng có được.

Tiết kiệm hơn : Thay vì theo quy định, Tập đoàn và các đơn vị thành viên của mình phải trả phí cho các tổ chức dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ thì nay công tác huấn luyện, đào tạo này là tự chủ, nội bộ và không phải trả phí.

Trong điều kiện SX-KD của Tập đoàn còn nhiều khó khăn, Quyết định cấp GCN đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ cho Petrolimex là hết sức ý nghĩa, giúp cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn tổ chức thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH một cách nghiêm túc với tinh thần chủ động hơn, thiết thực hơn, tiết kiệm hơn vì sự phát triển bền vững của các đơn vị, của Petrolimex và xã hội.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội