Petrolimex chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Petrolimex

04:23 CH @ Thứ Hai - 09 Tháng Ba, 2020

Nhằm mục đích thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên diễn ra bình thường, đồng thời bảo vệ người lao động và khách hàng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Petrolimex đề nghị Chủ tịch, Giám đốc các đơn vị thành viên, Trưởng các Ban Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện một số nội dung công việc, cụ thể như sau:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội