Petrolimex Bình Định vinh danh 3 CHXD xuất sắc trong thi đua tháng 7/2022

Nguyễn Minh Đạt

CV - Phòng TCHC

11:32 SA @ Thứ Năm - 11 Tháng Tám, 2022

Ngày 08.08.2022, Công ty Xăng dầu Bình Định (Petrolimex Bình Định/Công ty) tổ chức vinh danh, khen thưởng 03 cửa hàng xăng dầu (CHXD) trực thuộc Công ty đã đạt thành tích xuất sắc trong thi đua SXKD tháng 07/2022. Đến dự và chủ trì buổi lễ có ông Phạm Ngọc Khuyến – Phó Giám đốc Công ty, cùng với các đại diện phòng/ban nghiệp vụ Công ty đến chia vui cùng CBCNV-NLĐ 03 cửa hàng đạt giải.

Phó Giám đốc Petrolimex Bình Định Phạm Ngọc Khuyến vinh danh, khen thưởng CHXD 04 tiêu biểu nhóm sản lượng từ 350 m3/tháng trở lên
Phó Giám đốc Petrolimex Bình Định Phạm Ngọc Khuyến vinh danh, khen thưởng CHXD 14 tiêu biểu nhóm sản lượng từ 200 m3 – 350 m3/tháng
Phó Giám đốc Petrolimex Bình Định Phạm Ngọc Khuyến vinh danh, khen thưởng CHXD 36 tiêu biểu nhóm sản lượng dưới 120 m3/tháng

Qua tổng hợp đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các CHXD trong tháng 7/2022, Công ty có 03 CHXD đạt thành tích xuất sắc thi đua toàn diện thuộc 3 nhóm sản lượng khác nhau, cụ thể như sau:

CHXD 04 (Nhóm sản lượng từ 350 m3/tháng trở lên): sản lượng xuất bán xăng dầu sáng đạt 114% KH tháng và đạt 101% so với cùng kỳ năm 2020; sản lượng DMN đạt 101% KH tháng; sản lượng Gas đạt 101% KH tháng; Bảo hiểm đạt 103% KH tháng.

CHXD 14 (Nhóm sản lượng từ 200 m3 – 350 m3/tháng): sản lượng xuất bán xăng dầu sáng đạt 101% KH tháng và đạt 112% so với cùng kỳ năm 2020; sản lượng DMN đạt 101% KH tháng; sản lượng Gas đạt 103% KH tháng; Bảo hiểm đạt 245% KH tháng.

CHXD 36 (Nhóm sản lượng dưới 120 m3/tháng): sản lượng xuất bán xăng dầu sáng đạt 121% KH tháng và đạt 126% so với cùng kỳ năm 2020; sản lượng DMN đạt 102% KH tháng; sản lượng Gas đạt 153% KH tháng; Bảo hiểm đạt 105% KH tháng.

Để đạt được kết quả trên là sự nỗ lực vượt bậc của CBCNV-NLĐ các cửa hàng 04, 14, 36. Các cửa hàng luôn vượt qua khó khăn, bám sát các chính sách, phương án kinh doanh của Lãnh đạo Công ty đề ra, để kịp thời triển khai công tác bán hàng, phát triển thị trường và chăm sóc tốt các khách hàng hiện hữu để lan tỏa ngày càng mạnh về thương hiệu Petrolimex với những khách hàng tiềm năng gần xa trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Khuyến thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết của toàn thể CBCNV-NLĐ Petrolimex - Cửa hàng 04, 14, 36. Đồng thời ông cũng yêu cầu các Cửa hàng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng; thực hiện tốt nội quy, quy định, quy chế của Công ty/Tập đoàn và phấn đấu cùng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD Tập đoàn giao năm 2022.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội