Tiêu thụ E5 tăng, đảm bảo đủ nguồn

Hoàng Hữu Hiệu

CV Phòng TCHC K133

11:36 SA @ Thứ Hai - 07 Tháng Năm, 2018

Xe xi-tec chờ nhận hàng tại Bến xuất Xăng dầu Đỗ Xá

Khách hàng mua xăng E5 tại CHXD số 6 - Đỗ Xá

Là đơn vị được Petrolimex Hà Sơn Bình giao quản lý kho, Xí nghiệp Xăng dầu K133 đã quan tâm cơ cấu sức chứa mặt hàng E5 chiếm 67% tổng sức chứa mặt hàng xăng, chủ động phối hợp với Công ty Xăng dầu B12 và Xí nghiệp Kho vận K132 để tổ chức nhập hàng kịp thời, đảm bảo đầy đủ số lượng và chất lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường.

Tại Bến xuất Đỗ Xá, thủ tục xuất hàng cho xe xi-téc đã được thực hiện sớm hơn 45 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nhận hàng tất cả các ngày trong tuần; sản lượng xăng E5 xuất qua kho trong Quý I/2018 chiếm tỷ trọng 59% tổng số xăng xuất qua Kho.

Việc tổ chức kinh doanh E5 tại Xí nghiệp luôn được quan tâm: Các khách hàng Đại lý/Tổng đại lý/TNNQ luôn được Xí nghiệp tạo điều kiện, cung cấp đủ nguồn hàng, giải đáp các thắc mắc, chủ động hỗ trợ kỹ thuật cho các khách hàng.

Tại các Cửa hàng Xăng dầu (CHXD), Xí nghiệp đã cơ cấu lại các mặt hàng, tăng cường công tác truyền thông, tổ chức tiếp thị/hướng dẫn cho các khách hàng về sản phẩm E5, phân luồng xe ra vào tại một số cửa hàng để đảm bảo ở vị trí thuận tiện cho khách vào mua hàng.

Kết quả sản lượng bán xăng E5 của Xí nghiệp tăng rõ rệt, tổng sản lượng bán xăng E5 Quý I/2018 đạt 54% tổng sản lượng; riêng bán lẻ Quý I/2018 đạt 62% tổng sản lượng.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội