HĐĐT tại Petrolimex Hà Giang sẵn sàng golive từ 01.4.2018

Phạm Thị Thúy Hằng

Thư ký Ban dự án HĐĐT Công ty

10:54 SA @ Thứ Sáu - 23 Tháng Ba, 2018

Ngày 22.3.2018 Petrolimex Hà Giang tập huấn sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) cho CBCNV- NLĐ Công ty.

Để triển khai sử dụng HĐĐT hiệu quả, đồng bộ, Petrolimex Hà Giang đã thực hiện rà soát lại hạ tầng công nghệ thông tin, kiểm tra kết nối đường truyền; cập nhật dữ liệu khách hàng; đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước; chuẩn bị phôi hóa đơn chuyển đổi; chuẩn bị công tác truyền thông, thông tin đến khách hàng về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử; đồng thời, tổ chức 3 lớp tập huấn, đảm bảo trước ngày Golive 100% người lao động tại các cửa hàng trực tiếp thực hiện phát hành HĐĐT được qua đào tạo.

Phát hành HĐĐT giúp cho việc khai thác có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh của Công ty, góp phần tiết giảm chi phí và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Khách hàng dễ dàng tra cứu hóa đơn qua trang web:https://hoadon.petrolimex.com.vn

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội