“Viên Ngọc phép màu”

Nguyễn Hồng Chuyên

Trưởng ban Chất lượng - Tổng hợp XNBL

10:31 SA @ Thứ Ba - 16 Tháng Mười Hai, 2014

Anh là Người có phép màu. Anh quản lý cửa hàng xăng dầu (CHXD) nào - sản lượng CHXD đó tăng. Triết lý của Anh đơn giản:Cứ đam mê, cứ cháy hết mình - dứt khoát sẽ thành công.

Con người có phép màu với triết lý đơn giản đó là: Anh Nguyễn Văn Ngọc - Cửa hàng trưởng (CHT) CHXD số 10 Petrolimex Sài Gòn.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội