Giải pháp đẩy mạnh kinh doanh Dầu nhờn Petrolimex

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng KD DMN Tổng đại lý

09:56 SA @ Thứ Hai - 03 Tháng Sáu, 2013

Trong tháng 5/2013, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) và các Chi nhánh Hóa dầu Đà Nẵng, Hải Phòng đã làm việc với các công ty xăng dầu Petrolimex: Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Phú Khánh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex (PTS) Nghệ Tĩnh để thống nhất giải pháp đẩy mạnh kinh doanh (KD) dầu mỡ nhờn (DMN) Petrolimex.

Đây là hành động cụ thể của cán bộ công nhân viên - người lao động (CBCNV-NLD) PLC để lập thành tích chào mừng 19 năm thành lập Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex (09.6.1994-09.6.2014). Chương trình làm việc đã được các công ty xăng dầu Petrolimex ủng hộ, đánh giá cao.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội