ĐHĐCĐ PLC họp phiên thường niên 2018

Ban biên tập website

PLC

11:26 SA @ Thứ Năm - 19 Tháng Tư, 2018

ĐHĐCĐ PLC thường niên 2018 đã tổ chức thành công ngày 18.4.2018 tại Trung tâm Hội nghị Mipec Palace, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Cổ đông biểu quyết thông qua các tài liệu Đại hội

Đại hội đã báo cáo và trình ĐHĐCĐ PLC thường niên 2018 thông qua các văn kiện, tài liệu của Đại hội theo đúng Chương trình đề ra.

Năm 2017 PLC đạt doanh thu 5.052 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 215 tỷ đồng và tỷ lệ trả cổ tức 20% bằng tiền mặt.

Tại Đại hội, ĐHĐCĐ PLC đã thống nhất thông qua KH SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính sau: Tổng sản lượng bằng 105% TH 2017; Lợi nhuận trước thuế bằng 110% TH 2017; tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 80% lợi nhuận sau thuế.

Tiếp tục quá trình tái cấu trúc tổ chức PLC, ĐHĐCĐ PLC đã thông qua chủ trương tăng số lượng thành viên HĐQT lên 7 người; Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 02 Kiểm soát viên, kết quả:

02 Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội, gồm:

  • Ông Đỗ Hữu Tạo - Trưởng phòng Kỹ thuật Xăng dầu Tập đoàn XDVN, Thành viên Nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại PLC.
  • Ông Nguyễn Hà Trung - Trưởng ban Tài chính HĐQT PLC.

02 Kiểm soát viên được bầu bổ sung tại Đại hội, gồm:

  • Ông Đoàn Hồng Sáng - Trưởng phòng Tổng hợp, Ban TCKT Tập đoàn, Thành viên Nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại PLC.
  • Ông Phạm Tuấn Phương - Phó ban Tài chính HĐQT PLC

Tiếp tục kế thừa & phát huy những thành tích đã được trong gần 24 năm xây dựng và phát triển; với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ CB-NLĐ PLC và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Petrolimex; sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ của các khách hàng, các nhà cung cấp, các đơn vị thành viên Petrolimex; PLC phấn đấu và tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch SX-KD 2018 được ĐHĐCĐ giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập PLC (1994 - 2019).

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội