Đặt trọn niềm tin vào Công ty xăng dầu Phú Khánh

Đặng Tấn Sum

03:41 CH @ Thứ Ba - 17 Tháng Giêng, 2012“ Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Mười Sum đã gắn bó với Công ty xăng dầu Phú Khánh mà trực tiếp là Chi nhánh xăng dầu Phú Yên hơn 20 năm qua

Ngay từ những ngày đầu, từ một cơ sở kinh doanh nhỏ bé, đến nay chúng tôi đã có 03 cửa hàng với sản lượng tiêu thụ khoảng 450-550m3/tháng. Trong quá trình kinh doanh, bất cứ lúc nào Công ty và Chi nhánh xăng dầu Phú Yên đều cung ứng đầy đủ nguồn hàng ổn định và luôn luôn đảm bảo về chất lượng. Đặc biệt là vào những lúc thị trường biến động về giá cả, nguồn hàng khan hiếm nhưng Công ty xăng dầu Phú Khánh – Chi nhánh xăng dầu Phú Yên vẫn đáp ứng, cung cấp đầy đủ, đảm bảo cho chúng tôi hoạt động kinh doanh hiệu quả. Chúng tôi rất tin tưởng vào Công ty và đặt niềm hy vọng cùng Công ty tổ chức kinh doanh xăng dầu những năm tới ”.

Đặng Tấn Sum
Đại lý xăng dầu Mười Sum - Chi nhánh xăng dầu Phú Yên

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội