Đảng bộ Petrolimex tổng kết công tác chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH

Nguyễn Bằng

Phòng QHCC

02:41 CH @ Thứ Sáu - 01 Tháng Chín, 2017

Ngày 31.8.2017, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) đã họp phiên toàn thể mở rộng để tổng kết thực hiện NQTW3 khóa VIII ngày 18.6.1997 của BCHTW về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.


Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW Trần Hữu Bình chủ trì Hội nghị

Chủ trì hội nghị, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW Trần Hữu Bình đánh giá Petrolimex là Tập đoàn có đội ngũ cán bộ quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đoàn kết, thẳng thắn, đề cao trách nhiệm, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo; có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản lý thực tiễn nhờ trưởng thành từ cơ sở; có nhiều đóng góp đối với Tập đoàn nói riêng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao trong sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước.

Từ việc thực hiện công tác quy hoạch hiệu quả, Petrolimex đã tạo được nguồn cán bộ dồi dào, đủ tiêu chuẩn để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập đoàn đã hoàn tất xây dựng quy hoạch cán bộ và được bổ sung hàng năm phù hợp với mô hình tổ chức và các chức danh cán bộ Tập đoàn quản lý, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đều ban hành các Nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ. Trọng tâm có Quy chế Quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 356/PLX-HĐQT ngày 06.6.2012 của Hội đồng quản trị Tập đoàn; Quy định về phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn (Quyết định số 248/PLX-QĐ-HĐQT ngày 28.7.2015); Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 380/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09.9.2016); Quy chế hoạt động của Người đại diện vốn Nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Quyết định số 397/PLX-QĐ-HĐQT ngày 28.7.2017).

Quyết tâm thực hiện công tác tổ chức cán bộ đáp ứng được yêu cầu hội nhập được thể hiện bằng Chương trình hành động số 741 - Ctr/ĐU Đảng ủy Tập đoàn ban hành ngày 19.5.2014 nhằm “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020” với 3 nội dung lớn: (1) Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ, (2) Tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có kết quả những yếu kém trong công tác cán bộ, (3) Xây dựng bộ máy làm công tác cán bộ.

Định hướng thời gian tới, Đảng bộ Petrolimex tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, nhân tố quan trọng đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đặc biệt chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cán bộ khoa học đầu ngành, cán bộ tham mưu, nhất là đối với cán bộ cấp chiến lược, chủ chốt tập đoàn, đơn vị; trong đó, trọng tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống của cán bộ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bám sát Chương trình hành động và kết quả kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến mạnh để khắc phục những mặt còn tồn tại trong công tác cán bộ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Petrolimex báo cáo tổng kết thực hiện NQTW3 khóa VIIICác Ủy viên BCH Đảng bộ Petrolimex trình bày tham luận và đóng góp ý kiến về chiến lược cán bộ trong NQTW3 khóa VIII

Cùng chuyên mục

Petrolimex Nghệ An vinh danh CHXD số 22 tiêu biểu trong SXKD tháng 4/2022

Tin chuyên ngành |  25/05/2022

Petrolimex trao giải chương trình "Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành" tại Lai Châu

Tin chuyên ngành |  25/05/2022

Petrolimex trao giải Chương trình “Thanh toán thông minh – Lợi ích đồng hành” tại Quảng Ninh, Hải Dương và Hưng Yên

Tin chuyên ngành |  23/05/2022

Petrolimex trao giải Chương trình “Thanh toán thông minh – Lợi ích đồng hành” tại Nghệ An

Tin chuyên ngành |  23/05/2022

Petrolimex trao giải Chương trình “Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành” tại Đà Nẵng

Tin chuyên ngành |  23/05/2022

Petrolimex trao giải Chương trình "Thanh toán thông minh-Lợi ích đồng hành" tại tỉnh Quảng Trị

Tin chuyên ngành |  23/05/2022

Vinh danh 26 thủ lĩnh bán lẻ dẫn đầu phong trào thi đua khu vực phía Bắc

Tin chuyên ngành |  25/08/2017

Petrolimex, Pjico & SFMI ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Tin chuyên ngành |  08/05/2017

Petrolimex Tuyên Quang nhận Bằng khen của Bộ Tài Chính và BHXH Việt Nam

Tin chuyên ngành |  30/08/2017

Petrolimex Aviation hội nghị khách hàng 2017

Tin chuyên ngành |  30/08/2017

Petrolimex tập huấn PCCC năm 2017

Tin chuyên ngành |  29/08/2017

Nâng cấp thiết bị định tuyến mạng WAN trên toàn hệ thống Petrolimex

Tin chuyên ngành |  29/08/2017

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội