Đại hội Lần thứ XXVII Công đoàn Petrolimex Hải Phòng

Nguyễn Thế Cường

11:04 SA @ Thứ Năm - 19 Tháng Chín, 2013

“Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức họat động để xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; nâng cao hiệu quả họat động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển, bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống người lao động”

BCH Công đoàn Petrolimex Hải Phòng Khóa XXVII (nhiệm kỳ 2013-2018) ra mắt Đại hội

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội