Cấp dầu nhờn hàng hải Total-Lubmarine cho tàu Petrolimex 14

Chu Quý Dân

Phó trưởng phòng, Phụ trách Phòng KD DMN Hàng Hải

01:47 CH @ Thứ Hai - 16 Tháng Chín, 2013

Ngay sau khi Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) cấp thành công lần đầu lô dầu nhờn hàng hải Total-Lubmarine cho tàu Petrolimex 08 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (trực thuộc Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex) tại khu neo Nhà Bè-T.P Hồ Chí Minh vào ngày 06/6/2013, Tổng công ty PLC đã tiếp tục nhận được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco về việc chuyển đổi tiếp theo cho tàu Petrolimex 14. Ngày 10/09/2013, Tổng công ty cũng đã cấp thành công lô dầu cho tàu Petrolimex 14 tại khu neo Nhà Bè.

Tàu Petrolimex 14 đang neo đậu tại Nhà Bè ngày 10/09/2013, sẵn sàng tiếp nhận dầu nhờn Total-Lubmarine của Tổng công ty PLC cung cấp.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội