Trách nhiệm, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Trương Thị Toan Huyền

Chuyên viên P.TCHC

06:35 SA @ Thứ Bảy - 25 tháng 4, 2015

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tuyên Quang (Petrolimex Tuyên Quang) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ khóa X nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong 2 ngày 23 - 24.4.2015.

Đ/c Vũ Văn Lưu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Tỉnh chúc mừng Đại hội

Trong khí thế sôi nổi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước trong năm 2015, Petrolimex Tuyên Quang tiến hành đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tinh thần “Trách nhiệm, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 9 mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Thứ nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh có hiệu quả và an toàn với mức tăng từ 5% trở lên.

Hai là, giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Ba là, 100% Cán bộ Đảng viên, CNV được học tập các Chỉ thị Nghị Quyết của các cấp ủy Đảng, Pháp luật của Nhà nước, quy định của Địa phương, Nội quy, quy chế quản lý của Công ty.

Bốn là, 100% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 15% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm là, Kết nạp từ 15 Đảng viên trở lên.

Sáu là, phấn đấu 100% CBCNV – NLĐ không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.

Bảy là, 100% các hộ gia đình CBCNV – NLĐ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

Tám là, 100% CBCNV tham gia ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, các quỹ xã hội từ thiện do các ngành và các đoàn thể phát động.

Chín là, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh giữ danh hiệu vững mạnh, suất sắc; Đội Tự vệ đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội