Đảng bộ Petrolimex Vũng Tàu đại hội Lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020)

Lê Như Quy

Phó giám đốc Công ty

08:50 SA @ Thứ Hai - 08 Tháng Sáu, 2015

Ngày 05.6.2015, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu (Petrolimex Vũng Tàu) tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020), Đảng bộ đặt ra mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong kinh doanh. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp vững mạnh và chuyên nghiệp. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV; Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng Công ty phát triển bền vững”.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội