Công đoàn Xăng dầu Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022

BBT Website

03:26 CH @ Thứ Hai - 20 Tháng Hai, 2023

Ngày 17.02.2023, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trên những mặt công tác cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục. Từ đó, xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu chỉ đạo
Toàn cảnh Hội nghị

Dự, chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; Đồng chí Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Đồng chí Đào Nam Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Năm 2022 được đánh giá là năm vô cùng khó khăn, thách thức đối với Tập đoàn khi phải chịu tác động tiêu cực từ nhiều yếu tố khách quan, bất khả kháng dẫn đến kết quả, hiệu quả chung không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đã chủ động tổ chức triển khai nhiều hoạt động phong trào có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với ĐV-NLĐ và đặc điểm tình hình tại đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi đóng góp nhiều ý kiến vào kết quả hoạt động của công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Huy và đồng chí Phạm Văn Thanh đã biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Xăng dầu Việt Nam trong năm 2022. Đồng thời các đồng chí đề nghị thời gian tới Công đoàn Xăng dầu Việt Nam cùng các Công đoàn cơ sở trực thuộc cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong ĐV-NLĐ, đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch trong năm 2023 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng và hiệu qủa các hoạt động đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho ĐV-NLĐ; Chú trọng, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở và tổ chức Đại hội lần thứ VI Công đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn tiếp thu chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo; đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng rằng với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn bộ hệ thống, sự đoàn kết đã trở thành truyền thống của Petrolimex, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu với nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023.

Với những hoạt động hiệu quả, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Công đoàn Công Thương Việt Nam ghi nhận, đánh giá xếp loại HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ; các cấp Công đoàn trực thuộc Petrolimex được thưởng nhiều Cờ và Bằng khen cho các Tập thể, cá nhân. Kết quả đó là nhờ sự ủng hộ, tạo điều kiện của Công đoàn Công Thương Việt Nam; của Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và sự hưởng ứng, nỗ lực trong tổ chức hoạt động của các cấp Công đoàn Petrolimex.

Năm 2023 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức khi Thế giới phải đối mặt với nguy cơ một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường xăng dầu vẫn được dự báo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Năm 2023, cũng là năm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn, năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

1. Tập trung chỉ đạo triển khai Đại hội CĐCS trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2028 (xong trước 31/5/2023); Xây dựng/triển khai kế hoạch, chương trình Đại hội CĐXDVN lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028 (dự kiến tháng 7/2023) tiến tới Đại hội CĐCTVN lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Theo đó bám sát các văn bản chỉ đạo:

- Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028;

- Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về việc Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028;

- Kế hoạch số163/KH-CĐCT ngày 29/4/2022 của CĐCTVN hướng dẫn Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IV CĐCTVN và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028;

- Kế hoạch số 71/PLX-CV-CĐ ngày 05/8/2022 của CĐXDVN về Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VI, CĐXDVN nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Tiếp tục triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đảm bảo phù hợp với điều kiện tổ chức, phương thức hoạt động của CĐXDVN và các CĐCS trực thuộc.

3. Thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý doanh nghiệp trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách, nội quy, quy chế quản lý đơn vị trên cơ sở khai thác, nắm bắt, cập nhật thông tin, đặc biệt là các thông tin từ cơ sở một cách hiệu quả nhất. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐV-NLĐ tham gia, phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất, kiến nghị với doanh nghiệp, với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bức xúc của ĐV-NLĐ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới.

4. Chú trọng tổ chức triển khai công tác Quy hoạch cán bộ công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, theo đó:

+ Trong Quí I/2023 rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 tại CĐXDVN để làm cơ sở xây dựng đề án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028;

+ Theo dõi, tổng hợp và đôn đốc các CĐCS trực thuộc triển khai công tác Quy hoạch cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Báo cáo với Đảng ủy Tập đoàn, phối hợp Chuyên môn xây dựng chương trình chuỗi sự kiện chào mừng Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống ngành xăng dầu 13/3/1928 - 13/3/2023.

6. Tiếp tục triển khai chương trình áp dụng phần mềm công nghệ thông tin - eoffice, chuyển đổi số tại Cơ quan CĐXDVN và các CĐCS trực thuộc.

7. Triển khai thực hiện tốt công tác thu tài chính công đoàn theo kế hoạch được duyệt. Tổ chức thực hiện công tác quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, đúng theo quy định. Triển khai áp dụng phần mềm kế toán theo chuẩn mới của Tổng liên đoàn; chỉ đạo các CĐCS hoàn thành viên mở Tài khoản chuyên thu KPCĐ (tại các ngân hàng Agribank hoặc Vietinbank); nghiêm túc triển khai xây dựng dự toán tài chính công đoàn hàng năm và thực hiện việc thu/chi theo dự toán; hoàn thiện các quy chế tài chính công đoàn theo quy định.

8. Hoàn thành việc cập nhật hồ sơ/thẻ đoàn viên công đoàn theo phần mềm thống nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

9. Tích cực đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể khác để tổ chức các phong trào thi đua với nội dung, hình thức tổ chức sinh động, tạo được động lực thực sự trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và của từng đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành giai đoạn 2 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

10. Tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động công đoàn ở các Cụm theo phương thức CĐXDVN định hướng, kết nối và điều phối chung, các CĐCS chủ động đề xuất nội dung, chương trình và đăng cai tổ chức thực hiện.

11. Tăng cường hoạt động của Ủy Ban Kiểm tra công đoàn các cấp nhằm thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, luật pháp có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Chăm lo đến việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của NLĐ. Phối hợp với chuyên môn rà soát, kiểm tra hoàn thiện các quy định về công tác đảm bảo an toàn PCCN tại các kho, cảng, cửa hàng…

12. Duy trì các hoạt động chăm lo cho nữ ĐV-NLĐ, quan tâm chăm lo cho con của ĐV-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

13. Dự thảo Đề án báo cáo CĐCTVN, Tổng Liên đoàn LĐVN về sử dụng nguồn lực tài chính CĐXDVN hiện có xây dựng Thiết chế công đoàn (tổ hợp công trình phục vụ cho NLĐ, trong đó có các công trình dịch vụ phúc lợi công đoàn như nhà văn hóa đa năng, công trình văn hóa, thể thao...) tại Trung tâm đào tạo Tập trung của Petrolimex (dự kiến tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội); tiếp tục thực hiện Đề án hoạt động tài chính nhằm tạo ra nguồn lực vật chất để hỗ trợ các hoạt động Văn hoá - Thể thao, các Hội thi, khen thưởng, hỗ trợ các CĐCS một phần kinh phí để cùng với doanh nghiệp xây dựng bếp ăn tập thể, sân tập luyện thể lực cho NLĐ, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho NLĐ.

14. Xây dựng chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho các cán bộ Công đoàn mới tham gia trong nhiệm kỳ 2023-2028 (Công tác tổ chức; công tác tài chính; công tác kiểm tra; nữ công).

15. Vận động ĐV-NLĐ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng để xem xét kết nạp.

16. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo với Công đoàn cấp trên. Chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn và công tác thi đua khen thưởng.

Với những dự báo có nhiều yếu tố không thuận lợi, đòi hỏi toàn Công đoàn Xăng dầu Việt Nam cần phải nỗ lực, triển khai quyết liệt, bám sát tình hình thực tiễn để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Thường trực BTV Công đoàn Xăng dầu Việt Nam điều hành Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam; Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền - Ủy viên BTV Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Khu vực I trình bày tham luận
Đồng chí Phan Văn Tân - Ủy viên BCH Công đoàn Xăng dầu Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex trình bày tham luận
Đồng chí Trần Thị Kim Văn - Ủy viên BCH Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ trình bày tham luận
Đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; Đồng chí Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Đồng chí Đào Nam Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tặng Cờ toàn diện của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho đại diện các Công đoàn cơ sở

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội