Vững vàng bản lĩnh chính trị, tiếp bước phát triển Petrolimex

Nguyễn Ngọc Tú

CV cơ quan Đảng ủy

10:31 SA @ Thứ Hai - 17 Tháng Mười, 2016

Sáng ngày 17.10.2016, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên dự bị tại Hội trường số 1 Khâm Thiên, Hà Nội.

Báo cáo viên Ngô Thị Thiết - Phó chánh văn phòngTTBDCT ĐUK DNTƯtruyền đạt kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Lớp học được tổ chức trong 2 ngày với gần 50 học viên dự học là các đảng viên mới kết nạp vào Đảng trong năm 2015-2016 thuộc các Đảng bộ, Chi bộ thực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Truyền đạt kiến thức tại lớp là các giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (TTBDCT ĐUK DNTƯ), tập trung bồi dưỡng các nội dung về chủ nghĩa Mác – Lê nin & Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Lớp học được triển khai theo kế hoạch đào tạo số 104 KH/ĐU ngày 21.3.2016 của Đảng ủy Petrolimex; Là hoạt động định kỳ hàng năm trong công tác phát triển Đảng tại Petrolimex nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt, tin cậy tiếp bước sự nghiệp của Đảng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội