PECO bám sát hoạt động cốt lõi & nâng cao giá trị gia tăng để phát triển bền vững

Ngô Sỹ Tuấn Anh

Trưởng phòng Kinh doanh

10:45 SA @ Thứ Năm - 16 Tháng Tư, 2015

Ngày 08.4.2015 tại Khách sạn Hà nội, Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (PECO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT PECO và Ông Hoàng Văn Cảnh - Giám đốc PECO điều hành Đại hội

Năm 2014, đánh dấu sự thay đổi rõ nét trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty. Các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch:

* Tổng doanh thu đạt 469,9 tỷ đồng, tăng 5,7% so với 2013;

* Lợi nhuận đạt 5,7 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2013;

* Sản lượng cột bơm bán ra đạt 601 cột, bằng 148,4% thực hiện năm 2013;

* Hoạt động bán lẻ xăng dầu ổn định và có hiệu quả cao, với sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 15.822 m3 tương đương với tổng doanh thu là 332,348 tỷ đồng;

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội