B12 tập huấn vận hành phần mềm Quản lý Bảo hiểm

Nguyễn Hà Ngân

CV Phòng HCTH

02:33 CH @ Thứ Tư - 12 Tháng Sáu, 2019

Petrolimex Quảng Ninh tập huấn nghiệp vụ sử dụng phần mềm Quản lý bảo hiểm Pjico cho các đơn vị trong toàn Công ty ngày 11.6.2019 trước khi chính thức vận hành diện rộng toàn Công ty từ 20.6.2019.

Cán bộ phụ trách kinh doanh bảo hiểm Pjico thực hành khai thác phần mềm trên máy tính

Đây là sản phẩm của đội ngũ kỹ sư, chuyên viên Công ty vừa xây dựng hoàn thiện và vận hành thử nghiệm đạt kết quả tốt nhằm nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh bảo hiểm, chăm sóc khách hàng trong thời gian tới.

Phần mềm được xây dựng trên giao diện Web, sử dụng trình duyệt Firefox, Chrome để truy cập. Việc sử dụng phần mềm này cũng tương tự như xem duyệt các trang Web trên Internet, trên đó có Menu liên kết đến các form mẫu cập nhật dữ liệu và chạy báo cáo. Khi hết hạn bảo hiểm, khách hàng sẽ được thông báo trước từ 5-10 ngày dựa theo thông tin quản lý trên phần mềm, việc sử dụng phần mềm này sẽ nâng cao hiệu quả trong quản lý thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng mua bảo hiểm Pjico. Bên cạnh đó, công đoạn thực hiện các báo cáo qua phần mềm cũng trở nên ngắn gọn, nhanh chóng và chính xác.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội