6T2021, Petrolimex Hà Giang nộp ngân sách đạt 52% KH

Đoàn Thị Tân Dậu

Chuyên viên P.TCHC

10:06 SA @ Thứ Sáu - 16 Tháng Bảy, 2021

Ngày 14.7.2021, Công ty Xăng dầu Hà Giang (Petrolimex Hà Giang/Công ty) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và công tác kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Petrolimex Hà Giang Trần Thị Thu Hương chủ trì hội nghị
Bí thư đảng ủy - Chủ tịch Petrolimex Hà Giang Trân Thị Thu Hương trao Giấy khen của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020
Giám đốc Petrolimex Hà GIang Nguyễn Tiến Dũng Trao thưởng các CHXD có thành tích trong phong trào thi đua bán lẻ Quý II/2021

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Petrolimex Hà Giang Trần Thị Thu Hương đánh giá 6 tháng đầu năm 2021 tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang có tốc độ tăng trưởng dương; mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, cầm chừng, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt và linh hoạt của Ban Giám đốc, cùng sự nỗ lực và quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, người lao động, Công ty đã khắc phục mọi khó khăn, đề ra nhiều giải pháp, cơ chế chính sách trong SXKD hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 Petrolimex Hà Giang: Đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong hoạt động SXKD, thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao, cụ thể:

- Sản lượng xăng dầu đạt 49,6% so với kế hoạch (KH) năm 2021, tăng 4% so với cùng kỳ (CK) năm 2020;

- Dầu mỡ nhờn đạt 56% KH, tăng 11% so với CK;

- Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đạt 52% KH, tăng 6% so với CK;

- Bảo hiểm Pjico đạt 52% KH, tăng 1% so với CK;

- Nộp ngân sách Nhà nước 124,7 tỷ đồng đạt 52% KH.

- Đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động 01 Cửa hàng Xăng dầu.

- Tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện và Quỹ vắc xin phòng COVID-19, số tiền 1.297 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Hội nghị tích cực thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra những biện pháp khắc phục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021, nội dung chủ yếu như sau:

1/ Đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong hoạt động SXKD;

2/ Tiếp tục thực hiện "Mục tiêu kép" vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao năm 2021; triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ khuyến mại của Tập đoàn, của Công ty đầu mối và Công ty phù hợp với tình hình thị trường;

3/ Làm tốt công tác phát triển và bảo vệ thương hiệu Petrolimex trên địa bàn;

4/ Thực hiện tốt công tác quản lý đo lường, chất lượng hàng hóa, công tác quản lý hao hụt xăng dầu;

5/ Thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và đào tạo cán bộ…đáp ứng yêu cầu công việc nhằm nâng cao NSLĐ;

6/ Người lao động thực hiện nghiêm túc quy trình nhập xuất xăng dầu; quy định lấy mẫu, lưu mẫu và kiểm soát mẫu xăng dầu; quy trình bán hàng 5 bước; duy trì thực hành 5S tại các Cửa hàng;

7/ Theo dõi quản lý, lưu chuyển tiền hàng chặt chẽ, tích cực thu hồi công nợ; thanh toán chi phí kịp thời, đúng quy định;

8/ Triển khai có hiệu quả “Hội thi bán hàng văn minh thương mại năm 2021”;

9/ Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, chú trọng đến người lao động trực tiếp tại cơ sở;

10/Thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện và giúp đỡ Xã khó khăn theo sự phân công của Tỉnh ủy Hà Giang.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội