6 giải pháp để Petrolimex Hà Bắc đẩy mạnh SXKD

Trần Thị Hồng

Phó TP Kinh doanh

07:54 SA @ Thứ Năm - 19 Tháng Tư, 2018

Sáng 18.4.2018, Công ty Xăng dầu Hà Bắc (Petrolimex Hà Bắc) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2018.

Đ.c Phan Bá Tài - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu, chỉ đạo Hội nghị

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty cùng sự đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên đơn vị, Công ty xăng dầu Hà Bắc đã đạt được kết quả khả quan trong Quý I như sau:

Sản lượng bán xăng dầu sáng toàn Công ty 31.048M3, tăng 19% so với cùng kỳ.

Sản phẩm kinh doanh khác như DMN giảm 7%; gas hóa lỏng tăng 20%; doanh thu bảo hiểm tăng 56%; doanh thu sơn tăng 10%; nước giặt và hàng hóa khác tăng 3% so với cùng kỳ.

Nộp Ngân sách ước đạt 78.316 triệu đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV đã thống nhất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

1/ Tích cực đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật; khai thác triệt để giá trị gia tăng tại hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có.

2/ Bám sát diễn biến thị trường, kịp thời điều chỉnh cơ chế chính sách bán hàng phù hợp; làm tốt công tác tiếp thị khách hàng, đề ra các cơ chế chính sách mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp và thích ứng với diễn biến thị trường nhằm mở rộng thị trường, phát triển thị phần, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm gia tăng sản lượng bán hàng.

3/ Tăng cường các giải pháp nhằm gia tăng sản lượng bán lẻ: Cải tạo nâng cấp hệ thống CHXD, làm tốt công tác nhận diện thương hiệu, thực hiện tốt công tác văn minh thương mại, chủ động khai thác triệt để lợi thế cạnh tranh về uy tín, thương hiệu Petrolimex.

4/ Đề cao tính kỷ luật, xử lý nghiêm các vi phạm trong bán hàng, phục vụ khách hàng, phát huy vai trò trách nhiệm của Trưởng CHXD..

5/ Thường xuyên đánh giá, phân tích nguyên nhân gây tăng/ giảm sản lượng, áp dụng các giải pháp hợp lý hóa trong kinh doanh, tạo điều kiện thuân lợi tối đa cho hoạt động, giao dịch mua bán hàng hóa tại các CHXD nhằm đẩy mạnh sản lượng bán ra.

6/ Quản lý tốt công tác tài chính, triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí, quản lý tốt công nợ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và kế hoạch nộp ngân sách; đảm bảo đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội