Petrolimex Long An: 4 mục tiêu cho Quý IV/2017

Thanh Trúc

Chuyên viên Phòng TCHC

01:03 CH @ Thứ Hai - 09 Tháng Mười, 2017

Sáng 06.10.2017 Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An/Công ty) đã sơ kết 9 tháng và xác định 4 mục tiêu cho Quý IV/2017.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Long An Nguyễn Minh Trung chủ trì hội nghị

9 tháng đầu năm 2017 Petrolimex Long An đã đạt được một số kết quả sau:

- Phát triển thêm 2 CHXD nâng tổng số CHXD lên 60 Cửa hàng,

- Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 74% kế hoạch năm 2017 và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: bán lẻ đạt 73% kế hoạch và bằng 102% so với cùng kỳ.

- Sản lượng dầu mỡ nhờn đạt 77% kế hoạch năm 2017; sản lượng gas đạt 74% kế hoạch năm 2017 và bằng 119% so với cùng kỳ năm 2016.

- Doanh thu sơn đạt 117% kế hoạch cả năm 2017 và bằng 197% so với cùng kỳ năm 2016, doanh thu bảo hiểm Pjico bằng 93% kế hoạch năm 2017 và bằng 130% so với cùng kỳ năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 117% kế hoạch cả năm 2017.

- Nộp ngân sách Nhà nước đảm bảo tiến độ, công nợ khách hàng trong định mức.

Quý IV/2017 Petrolimex Long Anđặt mục tiêu phấn đấu như sau:

Một là, khai thác và tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh, nguồn lực hiện có để gia tăng sản lượng bán lẻ như tăng giờ bán hàng, tăng thêm CHXD bán 24/24 giờ dọc Quốc lộ 1, Quốc lộ 50 và đường N2; gia tăng các dịch vụ sau bán hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KH 2017 của Tập đoàn.

Hai là, đảm bảo an toàn mọi mặt về con người, tài sản tiền – hàng tại đơn vị.

Ba là, xây dựng và triển khai thực hiện kinh doanh xăng E5 RON 92-II thay thế cho xăng RON 92-II từ ngày 01.01.2018 theo đúng lộ trình của Chính phủ, Bộ Công thương và Tập đoàn đề ra theo thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06.6.2017 và Chị thị số 11/CT-BCT ngày 22.9.2017,…

Bốn là, chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông và ra sức bảo vệ, phát triển thương hiệu Petrolimex. Tăng cường công tác thực hiện “Quy trình bán hàng 5 bước tại CHXD Petrolimex” đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra việc thực hiện Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25.5.2017 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu để củng cố vững chắc niềm tin yêu của khách hàng nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và thu nhập tiền lương của người lao động.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội