Petrolimex/PLX công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

04:15 CH @ Thứ Năm - 21 Tháng Giêng, 2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX) công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 011/PLX-NQ-HĐQT ngày 20.01.2021, có nội dung cụ thể như sau:

Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ, theo đó:

– Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện giao dịch: 75.064.846 cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 25.000.000 cổ phiếu.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai