Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Petrolimex

03:40 CH @ Thứ Hai - 01 Tháng Tư, 2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai