Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Petrolimex

HSX

05:05 CH @ Thứ Năm - 28 Tháng Ba, 2019

Cùng chuyên mục

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần của Petrolimex (Đăng ký thay đổi lần thứ 14)

Thông tin cổ đông |  03/05/2024

Quyết định về việc chỉ định Thư ký Tập đoàn, Người phụ trách quản trị Tập đoàn

Thông tin cổ đông |  02/05/2024

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex

Thông tin cổ đông |  26/04/2024

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông tin cổ đông |  26/04/2024

Petrolimex sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào 26/4

Petrolimex trên báo chí |  26/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông |  20/03/2019

Lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Đại hội đồng cổ đông |  15/03/2019

Petrolimex bán thành công 12 triệu cổ phiếu quỹ, thu về 700 tỷ đồng

Petrolimex trên báo chí |  14/03/2019

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Báo cáo |  14/03/2019

Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Báo cáo |  14/03/2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội