Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 26.9.2020

Petrolimex

02:56 CH @ Thứ Bảy - 26 Tháng Chín, 2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 26.9.2020 - chi tiết xem tại TCBCcông bố trên website Petrolimex.com.vn.

Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 26.9.2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 4.210 tỷ đồng (Bốn nghìn hai trăm mười tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại website www.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ một trăm ba mươi chín (139) xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

CHXD Petrolimex Sài Gòn: Mắt xích chủ lực trong phát triển bán lẻ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai