Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 28.7.2020

Petrolimex

02:55 CH @ Thứ Ba - 28 Tháng Bảy, 2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 28.7.2020 - chi tiết xem TCBC đã phát hành.

Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 28.7.2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 4.350 tỷ đồng (Bốn nghìn ba trăm năm mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại website www.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ một trăm ba mươi lăm (135) xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai