Petrolimex Nam Định đóng góp hơn 2,1 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Trần Ngọc Nam

Chuyên viên P.TCHC

10:05 CH @ Thứ Hai - 21 Tháng Sáu, 2021

Hưởng ứng lời kêu gọi “toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của MTTQ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định, ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình, ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam, Petrolimex Nam Định đã tích cực tham gia và đóng góp hơn 2,1 tỷ đồng phòng, chống Covid-19.

Phó Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn Petrolimex Nam Định Đặng Quốc Luận trao 800 triệu đồng đóng góp tới UBMTTQ tỉnh Nam Định
Giám đốc CNXD Hà Nam Trương Văn Chiêu trao 800 triệu đồng đóng góp vào Quỹ vắc - xin phòng Covid-19 tỉnh Hà Nam
Giám đốc CNXD Ninh Bình Nguyễn Văn Lý cùng đoàn đại diện Chi nhánh trao 500 triệu đồng đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 tỉnh Ninh Bình

Ngày 17.6.2021, Phó Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn Petrolimex Nam Định Đặng Quốc Luận đã đại diện cho Văn phòng Công ty khu vực Nam Định ủng hộ quỹ Vắc xin Covid-19 tại UBMTTQ tỉnh Nam Định số tiền 800 triệu đồng. Ngày 21.6.2021, Giám đốc CNXD Ninh Bình Nguyễn Văn Lý đại diện Chi nhánh trao 500 triệu đồng tặng UBMTTQ tỉnh Ninh Bình; Giám đốc CNXD Hà Nam Trương Văn Chiêu đã trao 800 triệu đồng tặng UBMTTQ tỉnh Hà Nam.

Trước đó, ngày 04.6.2021 Công ty đã ủng hộ cho công tác phòng, chống Covid-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định 28,7 triệu đồng.

Petrolimex Nam Định luôn sẵn sàng chung tay, góp sức cùng nhân dân cả nước nói chung và 3 tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình nói riêng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Việc làm này cũng thể hiện vai trò trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng và xã hội, với mong muốn người dân cả nước cùng nhau đoàn kết, nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội