Petrolimex Lâm Đồng đóng góp 800 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống Covid-19 của Tỉnh

Lê Vũ Tuấn Anh

CV Phòng Tổ chức hành chính

01:31 CH @ Thứ Tư - 16 Tháng Sáu, 2021

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy Ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng về việc “Toàn dân đoàn kết ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngày 03.6.2021 và ngày 15.6.2021 đoàn công tác Công ty Xăng dầu Lâm Đồng (Petrolimex Lâm Đồng) đã trao tổng cộng số tiền 800 triệu đồng tới Ủy Ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng để góp sức cùng cơ quan chức năng phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Petrolimex Lâm Đồng trao số tiền 300 triệu đồng đóng góp Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào ngày 03.6.2021
Lãnh đạo Petrolimex Lâm Đồng trao số tiền 500 triệu đồng đóng góp Quỹ phòng, chống dịch bệnhCovid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào ngày 15.6.2021

Ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy Ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận ủng hộ, ghi nhận và cảm ơn những tình cảm quý giá của Petrolimex Lâm Đồng. Đây là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của Petrolimex Lâm Đồng cùng với tỉnh nhà và cả nước nhằm quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe cộng đồng.

Lãnh đạo Petrolimex Lâm Đồng cam kết thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở CBCNV luôn nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng động, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của tỉnh Lâm Đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với toàn dân đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và cộng đồng, nỗ lực cao nhất để giữ được khu dân cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội