Đảng ủy Petrolimex tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Thu Phương

Ban PR

09:46 SA @ Thứ Sáu - 05 Tháng Giêng, 2024

Ngày 04.01.2024, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng ủy Petrolimex) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. 

Đồng chí Phạm Văn Thanh - UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex và Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW điều hành hội nghị

Dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (DNTW) có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; cùng các đồng chí đại diện các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối DNTW.

Về phía Đảng ủy Petrolimex có đồng chí Phạm Văn Thanh - UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex; đồng chí Đặng Trần Hiếu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Đào Nam Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex; các đồng chí Ủy viên BTV, UV BCH Đảng bộ, UV UBKT Đảng ủy; lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy Tập đoàn và các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư của 33 cấp ủy, chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Phạm Văn Thanh - UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thanh nhấn mạnh: Năm 2023, mặc dù kinh tế toàn cầu đã có dấu hiệu tích cực hơn nhưng tình hình thế giới tiếp tục biến động khó đoán định với các xung đột chính trị diễn ra hết sức phức tạp. Chính vì vậy, diễn biến giá dầu thế giới cũng tăng giảm khó lường và ảnh hưởng đến giá xăng dầu và nguồn cung xăng dầu cho thị trường thế giới và trong nước. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 1437 ngày 30/12/2023, theo đó chỉ đạo trực tiếp Chủ tịch, TGĐ Petrolimex về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Tập đoàn cũng đã nghiêm túc quán triệt và ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương tổ chức thực hiện.

Trong năm 2023, Đảng uỷ Tập đoàn đã quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa và chấp hành đúng các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, các hình thức tuyên truyền được triển khai bằng nhiều cách làm mới, thiết thực. Đảng ủy Tập đoàn đã tiếp nhận 02 tủ sách điện tử về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tủ sách Chi bộ điện tử do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trao tặng. Đây là nguồn tư liệu thiết thực, phục vụ công tác tra cứu, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ (gồm cả cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý) được thực hiện theo quy định. Đảng ủy Tập đoàn đã thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc; sắp xếp, bố trí nhân sự chuyên trách công tác Đảng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; đã tiếp nhận 09 tổ chức đảng từ địa phương (02 tổ chức đảng chuyển về trực tiếp Đảng ủy Tập đoàn, 7 tổ chức đảng chuyển về cấp ủy cơ sở) với 1.128 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Tập đoàn lên 2.916 đảng viên. Tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm, chú trọng. Trong năm kết nạp được 79 đảng viên mới, đạt 158% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng, tăng cương. Đảng uỷ Tập đoàn đã ban hành Chương trình số 715-CTr/ĐU, ngày 24/03/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2023; ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn. Theo đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, sinh động và hiệu quả.

Nhằm cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng tại Petrolimex, đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành 69 nghị quyết, 9 kết luận về chương trình công tác năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, tuyên giáo dân vận và thực hiện nhiệm vụ chính trị vv... Tổng số nội dung công việc đã triển khai theo nghị quyết, kết luận là 240 nội dung, trong đó có 134 nội dung về công tác cán bộ, 13 nội dung về kiểm tra giám sát, 12 nội dung về tuyên giáo dân vận, 19 nội dung về văn phòng.

Về hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Tập đoàn và các đảng ủy trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo các đơn vị trong Tập đoàn để chỉ đạo, định hướng Tập đoàn tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp Nhà nước chủ đạo dẫn dắt trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, luôn đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng quốc gia; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó. Năm 2023, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD với tổng nộp ngân sách ước thực hiện hơn 34.000 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch.

Đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo triển khai Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiếp tục tập trung thực hiện đầu tư một số dự án trọng điểm; làm việc với một số đối tác trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam và một số tuyến cao tốc khác. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện với tổng kinh phí khoảng 243,2 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, toàn Đảng bộ trong năm vừa qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích kỹ lưỡng các nguyên nhân chủ quan, khách quan và xác định các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Đặng Trần Hiếu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tập đoàn đã trình bày phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 đồng thời xác định các giải pháp để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra như: Chủ động, sáng tạo, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong Tập đoàn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp trong toàn Đảng bộ Tập đoàn triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên do cấp có thẩm quyền giao; Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động trong toàn Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Petrolimex trong năm 2023. Đảng ủy đã có nhiều cố gắng, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, phát huy được vai trò lãnh đạo, nâng cao vị thế của Đảng tại doanh nghiệp.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong năm 2024 và những năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị Đảng ủy Tập đoàn tập trung triển khai 05 nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối. Tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với việc xây dựng doanh nghiệp, đơn vị hoạt động hiệu quả, chú trọng xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. 

(2) Tiếp tục sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, của Đảng uỷ Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng, như: Tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (từ 2021 - 2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (từ 2011 - 2025); tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 204-NQ/ĐUK, ngày 09/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, quy chế, quy trình, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng. Căn cứ Chỉ thị của Trung ương và Kế hoạch của Đảng ủy Khối, ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IV.

(3)  Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp; triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, đi vào trọng tâm, trọng điểm, sâu sát chỉ ra các tồn tại hạn chế để sớm xác định các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

(4) Quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn phát huy tốt vai trò, chức năng là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đảng viên, đoàn viên, người lao động, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động một cách thiết thực, hiệu quả. 

(5)  Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về phục hồi kinh tế và phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động của Tập đoàn. Tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giữ vững vị thế là doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Thay mặt Đảng bộ Tập đoàn, đồng chí Phạm Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex xin tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy khối để rà soát, bổ sung trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2024 bằng những giải pháp quyết liệt, cụ thể, thiết thực và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023, xứng đáng với sự tin tưởng, động viên của Lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Đặng Văn Ninh – Trưởng Ban CNTT & CĐS Petrolimex phát biểu tham luận tại Hội nghị 
Đồng chí Võ Văn Tân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực II phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Vũ Quang Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Việt Khoa – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận Tải Thủy Petrolimex phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực I phát biểu tham luận tại Hội nghị 
Toàn cảnh hội nghị

Cùng chuyên mục

Đảng ủy Petrolimex dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW

Đảng - Đoàn thể |  15/03/2024

Hội nghị tổng kết công tác hoạt động Công đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2023

Đảng - Đoàn thể |  23/02/2024

Đảng ủy Petrolimex và Đảng ủy Mobifone tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Đảng - Đoàn thể |  29/01/2024

Đảng ủy Petrolimex vinh dự được Đảng ủy Khối khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023

Đảng - Đoàn thể |  11/01/2024

ĐTN Petrolimex Tổng kết công tác Đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Đảng - Đoàn thể |  07/01/2024

Đảng ủy Petrolimex tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Đảng - Đoàn thể |  06/12/2023

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn Petrolimex năm 2023

Đảng - Đoàn thể |  17/11/2023

Đảng ủy Petrolimex trao đổi nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng với Đảng ủy TCT Thuốc lá Việt Nam

Đảng - Đoàn thể |  17/11/2023

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho Đảng viên mới

Đảng - Đoàn thể |  02/10/2023

Đảng ủy Petrolimex và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TPHCM ký kết Quy chế phối hợp và tiếp nhận 3 tổ chức đảng

Đảng - Đoàn thể |  23/09/2023

Petrolimex thành lập Văn phòng Đoàn Thanh niên Tập đoàn

Đảng - Đoàn thể |  14/09/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội