Đảng ủy Petrolimex tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Linh Chi

Ban PR

06:14 CH @ Thứ Tư - 06 Tháng Mười Hai, 2023

Hà Nội, ngày 4.12.2023, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc; có 1.441.261 lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. 

Tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai 01 điểm cầu chính tại Văn phòng Tập đoàn và hơn 50 điểm cầu với gần 700 cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết tại các cấp ủy đảng trực thuộc trong đó có 01 điểm cầu tại nước ngoài (Chi bộ Công ty TNHH Petrolimex Singapore).

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, cụ thể:

(1) Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc;

(2) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới;

(3) Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

(4) Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thông qua nội dung chuyên đề, Đảng ủy Tập đoàn được tiếp cận một cách đầy đủ, toàn diện và hệ thống Nghị quyết số 42-NQ/TW, Nghị quyết số 43-NQ/TW và Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết này ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện, chương trình hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Một số hình ảnh tại các điểm cầu của các cấp ủy Đảng cơ sở, trực thuộc:

Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex - PGTanker)
Chi bộ  Công ty TNHH Petrolimex Singapore
Đảng ủy Công ty Xăng dầu Khu vực V (Đà Nẵng)
Đảng ủy Công ty Xăng dầu Khu vực I
Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
Đảng bộ bộ phận Công ty Petajico Hà Nội (Trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex – PTC

Cùng chuyên mục

Đảng ủy Petrolimex dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW

Đảng - Đoàn thể |  15/03/2024

Hội nghị tổng kết công tác hoạt động Công đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2023

Đảng - Đoàn thể |  23/02/2024

Đảng ủy Petrolimex vinh dự được Đảng ủy Khối khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023

Đảng - Đoàn thể |  11/01/2024

ĐTN Petrolimex Tổng kết công tác Đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Đảng - Đoàn thể |  07/01/2024

Đảng ủy Petrolimex tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đảng - Đoàn thể |  05/01/2024

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn Petrolimex năm 2023

Đảng - Đoàn thể |  17/11/2023

Đảng ủy Petrolimex trao đổi nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng với Đảng ủy TCT Thuốc lá Việt Nam

Đảng - Đoàn thể |  17/11/2023

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho Đảng viên mới

Đảng - Đoàn thể |  02/10/2023

Đảng ủy Petrolimex và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TPHCM ký kết Quy chế phối hợp và tiếp nhận 3 tổ chức đảng

Đảng - Đoàn thể |  23/09/2023

Petrolimex thành lập Văn phòng Đoàn Thanh niên Tập đoàn

Đảng - Đoàn thể |  14/09/2023

Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023

Đảng - Đoàn thể |  28/07/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội