Trái ngọt từ chiến lược chọn bán lẻ làm mục tiêu xuyên suốt

Thúy Hà

06:54 CH @ Thứ Năm - 07 Tháng Giêng, 2021

Giữa các phương thức bán, Petrolimex Đồng Nai lựa chọn bán lẻ làm mục tiêu xuyên suốt. Trong bán lẻ lại chọn đầu tư chiều sâu vào cửa hàng làm quyết sách. Phải chăng vì thế mà từ 2017 đến nay, sản lượng bán lẻ xăng đều tăng xung quanh 2 con số; các mặt hàng khác như dầu nhờn đã tăng lên khoảng 300%, gas tăng đến 400%, doanh thu bảo hiểm tăng gấp đôi.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội