Petrolimex nộp ngân sách tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2017

Gia Minh

12:38 CH @ Thứ Ba - 08 Tháng Năm, 2018

Người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Lưu Văn Tuyển vừa gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước báo cáo tài chính quý I/2018 của công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của toàn tập đoàn.


Kinh doanh nhiên liệu hàng không đem lại lợi nhuận lớn cho Petrolimex

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: Xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí … đạt 45.430 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân quý I/2018 là 62,89 USD/thùng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của tập đoàn đạt 1.206 tỷ đồng, tương đương 24% kế hoạch và bằng 89% so với cùng kỳ.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu 611 tỷ đồng, tương đương 50,6% tổng lợi nhuận hợp nhất. Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 595 tỷ đồng, tương đương 49,4% tổng lợi nhuận hợp nhất (lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 188 tỷ đồng; kinh doanh gas (45 tỷ đồng); vận tải viễn dương, đường sông, đường bộ (93 tỷ đồng); nhiên liệu hàng không (116 tỷ đồng); kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng (41 tỷ đồng); kinh doanh kho (30 tỷ đồng)...

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2018 đạt 1.003 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty Mẹ đạt 898 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất quý I/2018 là 10.736 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Quý II/2018, Petrolimex tiếp tục kinh doanh sản phẩm chất lượng cao, bảo vệ môi trường và xây dựng các giải pháp tổng thể để huy động toàn lực nhằm tăng sản lượng bán các mặt hàng định hướng: Xăng E5-RON92, DO mức V và Xăng 95 IV; nghiên cứu và xây dựng tên thương mại đối với những sản phẩm có chất lượng cao, có sự khác biệt với các sản phẩm thông thường; xây dựng các chương trình quảng bá, khuyến mại sản phẩm chất lượng cao trên toàn quốc; nâng cao công tác quản lý, quản trị: tiếp tục triển khai thuê KPMG tư vấn quản trị rủi ro, quản trị tài chính, mô hình tổ chức, hệ thống thông tin…; triển khai chương trình hóa đơn điện tử, biên lai bán hàng tại cột bơm; tăng cường đầu tư về chiều sâu hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc theo Quyết định 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung quyết liệt thoái vốn trong lĩnh vực ngân hàng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội