Petrolimex: Đầu tư phát triển khoa học công nghệ làm đòn bẩy then chốt

Trần Văn Thịnh

08:00 SA @ Thứ Sáu - 03 Tháng Mười Hai, 2010

Cập nhật: 14:12:00 2/12/2010

Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách do biến động của nền kinh tế, nhưng bằng quyết tâm nỗ lực của CBNV và sự đầu tư đúng hướng, năm 2009, Tổng công ty Xăng dầu (Petrolimex) đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

CôngThương - Doanh thu năm 2009 đạt 105.306 tỷ đồng, tăng 198% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 3.775 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 28.800 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ.

Có được kết quả như vậy, Petrolimex đã có những bước đầu tư đúng hướng, góp phần quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Và đã đưa ra 4 nhóm giải pháp trọng điểm cụ thể: Nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất kinh doanh.; Nhóm giải pháp về lao động và tiền lương; Nhóm giải pháp về đầu tư phát triển và khoa học công nghệ; Nhóm giải pháp về phát triển doanh nghiệp. Trong đó, lấy giải pháp đầu tư phát triển và khoa học công nghệ làm đòn bẩy then chốt. Với những kết quả vượt trội khi hầu hết các dự án trọng điểm được tiến hành triển khai xây dựng và các dự án đi vào hoàn thành đã tạo nên hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật mới, góp phần quan trọng vào tăng trưởng sản lượng và tích lũy lợi nhuận khá cao trong bối cảnh suy thoái của nền kinh tế và điều kiện cạnh tranh gia tăng. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty trong những năm tiếp theo.

Tổng mức đầu tư trong năm 2009 đạt 2.955 tỷ đồng, trong đó, đầu tư cho lĩnh vực kinh doanh xăng dầu là 950 tỷ đồng; Đầu tư cho lĩnh vực vận tải là 890 tỷ đồng; Đầu tư cho kho ngoại quan Vân Phong là 805 tỷ đồng và đầu tư khác là 310 tỷ đồng. Petrolimex đã tăng thêm 160.000m3 sức chứa kho bể tại K130, Thượng lý, Thuận An, Nghi Hương, Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh); tiếp đó là đưa kho xăng dầu Lào Cai vào khai thác sử dụng, đưa vào vận hành 36km đường ống từ K131÷K132.

Một nỗ lực lớn nữa đó là, mặc dù, gặp rất nhiều khó khăn về quỹ đất và quy hoạch đầu tư tại địa phương, nhưng Petrolimex đã cố gắng nỗ lực xây mới được 110 cửa hàng xăng dầu, sửa chữa, cải tạo 70 cửa hàng xăng dầu theo tiêu chuẩn mới, nâng số cửa hàng xăng dầu trực thuộc lên 1.899 cửa hàng. Đặc biệt, Petrolimex đã đầu tư mới tàu AFRAMAX trọng tải 105.000 DWT vào khai thác tuyến Trung Đông đến Vịnh Vân Phong. Cơ bản hoàn thành dự án tiền khả thi Nhà máy Lọc dầu Nam Vân Phong, đây là một trong những dự án trọng điểm nhất của Tổng công ty, khi đi vào hoàn thành sẽ nâng cấp hệ thống sản xuất kinh doanh khép kín từ thượng nguồn...

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cơ sở vật chất kỹ thuật được xây dựng theo tầm nhìn dài hạn trên phạm vi vùng thị trường như: Hoàn thành quy hoạch Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giai đoạn 2010÷2020; Phê duyệt chủ trương dự án đầu tư kho Phú Thị, kho Tây Nam Hà Nội; Hoàn thành quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu đường mòn Hồ Chí Minh; Quy hoạch thống nhất hệ thống vận tải bộ, nâng cao năng lực vận tải đường sắt… Cùng với đó, Petrolimex đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho các thiết bị phục vụ đo tính số lượng và chất lượng xăng dầu như lưu lượng kế, cột bơm xăng dầu điện tử, thiết bị đo bể tự động, thiết bị hóa nghiệm … nâng cấp hệ thống tin học – tự động hóa trong công tác quản lý. Tiến hành nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ Công Thương, hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế đã cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng, giảm được chi phí lưu thông.

Kinh doanh xăng dầu là mặt hàng dễ gây cháy nổ và ảnh hưởng đến môi trường nếu không thực hiện nghiêm ngặt các qui trình, quy phạm an toàn. Petrolimex luôn coi phát triển bền vững là mục tiêu vừa là động lực trong một quá trình phát triển, do vậy đã thường xuyên phối hợp với Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Bộ công an) và Tổng cục môi trường (Bộ Tài nguyên – môi trường) và các đơn vị quản lý nhà nước tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, kiểm soát các công đoạn sản xuất. Áp dụng các công nghệ tiến tiến trong việc xử lý nước thải, chất thải xăng dầu; các phương tiện ứng cứu sự cố dầu tràn, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại nên đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình hoạt động.

Petrolimex cho rằng, đầu tư phát triển và khoa học công nghệ chính là đầu tư và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật nhất quán theo quan điểm phát triển. Với mục tiêu xây dựng Petrolimex thành tập đoàn kinh tế đa sở hữu mạnh và năng động, thực hiện vai trò thống lĩnh trên thị trường; đảm bảo tính hiệu quả và khả thi không chỉ kết quả cụ thể, lợi ích trước mắt mà phải tính trên cả ba khía cạnh kinh tế - chính trị - xã hội; đảm bảo nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, giảm chi phí hoạt động, do đó lĩnh vực CNTT phải được đặc biệt quan tâm đầu tư. Đầu tư phát triển phải đảm bảo tính thống nhất và đặc trưng bằng các tiêu chuẩn hóa hình mẫu xây dựng và công nghệ thiết bị, đồng thời gắn với đầu tư cho con người là yếu tố không thể thiếu trong việc đảm bảo cho sự thành công cho cả quá trình phát triển.

Petrolimex xác định, trong thời gian tới công tác đầu tư phát triển và khoa học công nghệ tập trung vào một số vấn đề sau:

Tập trung triển khai hoàn thành các dự án trọng điểm: các công trình trên tuyến ống B12: trạm bơm K130, mở rộng kho K131, xây dựng mới kho K132’ tuyến ống K130÷K131; hoàn thành 200.000m3 tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè; kho xăng dầu Thọ Quang … hoàn thành kho ngoại quan Vân Phong; các hệ thống công nghệ FO-380 trong toàn hệ thống; hoàn thành báo cáo đầu tư nhà máy lọc hóa dầu Nam Vân Phong.

Tập trung hoàn thiện các dự án quy hoạch: tổng kho xăng dầu Thượng Lý 2010÷2020; qui hoạch mở rộng sức chứa kho xăng dầu phía Tây, Tây – Nam Hà Nội; Dự án kho cảng Lạch Huyện; dự án kho cảng Kiên Lương; dự án quản trị nguồn lực ERP; quản lý cửa hàng xăng dầu.

Triển khai mạnh và quyết liệt kế hoạch phát triển cửa hàng xăng dầu trên từng địa bàn, tiếp tục phối hợp triển khai thống nhất, chuẩn hóa hệ thống tự động hóa phục vụ quản lý số lường và chất lượng trong giao nhận và quản lý các công trình xăng dầu.

Hợp tác đầu tư các công trình dịch vụ như: cửa hàng tiện ích, trạm dừng nghỉ tại các cửa hàng xăng dầu tổ chức theo chuỗi dịch vụ, có thương hiệu và gắn kết, tạo tác động tương hỗ trong việc thu hút và phục vụ khách hàng. Đặc biệt chú trọng về mọi mặt công tác đảm bảo an toàn bảo vệ môi trường

Tiếp tục triển khai các dự án tin học – tự động hóa trong quá trình công nghệ và quản lý; nghiên cứu và chuẩn bị điều kiện tham gia vào các dự án sản xuất ra các lĩnh vực khác và ra các nước trong khu vực.

Thực hiện các chương trình đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật trong các lĩnh vực. Phát động các phong trào thi đua về sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tổ chức tốt việc phổ biến thông tin khoa học công nghệ trong toàn Tổng công ty.

Nhiệm vụ năm 2010 và các năm tiếp theo của Tổng công ty là rất nặng nề, trong bước chuyển to lớn của Tổng công ty sang một giai đoạn mới, giai đoạn phát triển thành tập đoàn kinh tế đa sở hữu cùng với vị thế và nền tảng vững chắc đã tạo dựng trong nhiều năm, luôn lấy giải pháp đầu tư phát triển và khoa học công nghệ làm đòn bẩy then chốt. Petrolimex tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đã đặt ra.

Trần Văn Thịnh
Phó TGĐ Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội