Petrolimex thu về 1.106 tỷ đồng tổng lợi nhuận sau thuế trong Quý 1/2017

Quyên Lưu

08:56 SA @ Thứ Sáu - 12 Tháng Năm, 2017

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2017 vừa được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố, tổng doanh thu thuần hợp nhất của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm… là 35.801 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân quý 1-2017 là 51,78 USD/thùng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2016 (giá bình quân Quý 1 năm 2016 là 33,63 USD/thùng).

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Petrolimex là 1.350 tỷ đồng, đạt 28,8% kế hoạch và bằng 98,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Nếu loại trừ 170 tỷ đồng trong Quý 1/2016 do điều chỉnh thuế suất ưu đãi theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì lợi nhuận Quý 1/2017 bằng 112% lợi nhuận thực hiện Quý 1/2016.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 755 tỷ đồng, tương đương 55,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 1/2017 là 1.106 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 989 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 4,6%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn trên Vốn điều lệ không gồm cổ phiếu quỹ là 8,68%.

Petrolimex đã hoàn thành các hồ sơ niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và được quyết định ngày niêm yết có hiệu lực kể từ 14/4/2017.

Cổ phiếu của tập đoàn này với mã chứng khoán PLX đã chính thức giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21/4/2017.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội