Petrolimex nộp ngân sách 17.336 tỷ đồng

Nguyễn Hải

12:03 CH @ Thứ Tư - 17 Tháng Tám, 2016

Theo báo cáo tài chính quý II/2016 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016 của tập đoàn này, 6 tháng đầu năm 2016, Petrolimex đã nộp ngân sách 17.336 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm… đạt 58.718 tỷ đồng, bằng 73,4% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước do giá dầu thô thế giới bình quân 6 tháng đầu năm giảm.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 2.802 tỷ đồng, đạt 70,6% kế hoạch và bằng 148% so với cùng kỳ. Trong đó, các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.205 tỷ đồng (đứng đầu là lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 435 tỷ đồng), tương đương 43,1 % tổng lợi nhuận hợp nhất. Lợi nhuận trước thuế của hoạt động kinh doanh xăng dầu: 1.597 tỷ đồng,

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 là 2.292 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 11,2%

Trong tháng 5/2016, Petrolimex đã phát hành thành công cho đối tác chiến lược JX NOE với tỷ lệ 9,08% vốn điều lệ, tương ứng mệnh giá 1.035 tỷ đồng, giá trị phát hành 39.017 đồng/CP. Tổng giá trị thu được từ đợt phát hành cho cổ đông chiến lược là 4.039 tỷ đồng.

Tập đoàn cũng tiếp tục triển khai đề án sáp nhập Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex vào Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong thời gian sớm nhất sau khi có chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; tái cấu trúc hệ thống kinh doanh xăng dầu trong toàn tập đoàn theo Nghị quyết của HĐQT…

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội