Giá xăng dầu giảm từ 13h00 hôm nay (6/12)

Nguyễn Hải

01:38 CH @ Thứ Bảy - 06 Tháng Mười Hai, 2014

Giá bán các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm tối thiểu: 312 đồng/lít xăng RON 92; 244 đồng/lít dầu điêzen 0,05S; 279 đồng/lít dầu hỏa; 314 đồng/kg dầu madút 180 CST 3,5S.

Ảnh minh họa.

CôngThương - Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có Công văn số 12248/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu và trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu, áp dụng từ 13h00 ngày 6/12/204.

Theo đó, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới thời gian qua, tính 15 ngày gần đây, từ ngày 22 tháng 11 năm 2014 đến ngày 06 tháng 12 năm 2014 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố), bình quân giá Platt Singapore với xăng RON 92 là 81,289 USD/thùng, dầu điêzen 0,05S là 87,360 USD/thùng, dầu hỏa là 89,201 USD/thùng và dầu madút 180CST 3,5S là 422,173 USD/tấn.

Căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP); Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2014/TTLT-BCT-BTC); Thông tư số 185/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (xăng từ mức 18% tăng lên mức 27%, dầu điêzen từ mức 14% tăng lên mức 23%, dầu hỏa từ mức 16% tăng lên mức 26%, dầu madút từ mức 15% tăng lên mức 24%) có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2014...

Thực hiện các quy định hiện hành về giá xăng dầu, căn cứ giá cơ sở kỳ công bố nêu trên, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo:

Về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu:(sau đây gọi tắt là Quỹ Bình ổn giá): Giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít,kg (từ 600 đồng/lít,kg xuống còn 300 đồng/lít,kg) đối với tất cả chủng loại xăng dầu (các loại xăng động cơ, các loại dầu điêzen, dầu hỏa và các loại dầu madút).

Về giá bán xăng dầu: Sau khi thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu theo Thông tư số 185/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2014 và việc trích lập Quỹ Bình ổn giá như đã nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố:

Xăng RON 92 là 19.939 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S là 18.413 đồng/lít; Dầu hỏa là 18.971 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3,5S là 14.827 đồng/kg.

Như vậy, so sánh giá cơ sở công bố với giá cơ sở kỳ công bố liền kề trước đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu sẽ được điều chỉnh giảm tối thiểu: 312 đồng/lít xăng RON 92; 244 đồng/lít dầu điêzen 0,05S; 279 đồng/lít dầu hỏa; 314 đồng/kg dầu madút 180 CST 3,5S.

Cũng kể từ 13h00 hôm nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá xăng dầu, mức giá mới như sau:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội