Công đoàn Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đồng tâm hiệp lực đưa con tàu Petrolimex “tiến ra biển lớn”

01:28 CH @ Thứ Năm - 07 Tháng Năm, 2009

Cập nhật: 7:00:00 7/5/2009

Tổng diễn tập phòng chống cháy nổ

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Công đoàn Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và đón Huân chương Lao động hạng Nhì (11/5/1994 - 11/5/2009), phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Thái Hương- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam- về những hoạt động của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Tổng công ty.

CôngThương - Để “sát cánh” cùng chính quyền hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoạt động của Công đoàn Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam hướng tới mục tiêu chính nào, thưa ông?

- Các cấp Công đoàn Tổng công ty xác định rõ mục tiêu chính là: “Mọi hoạt động công đoàn phải góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”. Từ mục tiêu trên, Công đoàn Tổng công ty đã cụ thể hóa thành các nội dung chuyên đề để triển khai sâu rộng tới các công đoàn cơ sở và người lao động.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, Công đoàn Tổng công ty tập trung đẩy mạnh các phong trào: nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tính văn minh trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy truyền thống lao động năng suất, chất lượng, kỷ luật, sáng tạo của Petrolimex; tiếp tục tổ chức tốt hình thức sinh hoạt công đoàn theo cụm, vùng, miền; nâng cao chất lượng thông tin và tuyên truyền trên website Công đoàn Tổng công ty để người lao động khai thác trực tiếp, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các quy định, nội dung, quy chế của Petrolimex và các đơn vị trực thuộc.

Từ đó, hàng loạt các hội thi trong năm 2008 đã được tổ chức, thể hiện sự quyết tâm vươn lên của đội ngũ người lao động trong cơ chế thị trường, như “Hội thi bán hàng văn minh an toàn” của Công ty Xăng dầu khu vực I; “Hội thi An toàn phòng chống cháy nổ” của Công ty Xăng dầu Phú Thọ; giao lưu văn hóa thể thao cụm Hải Phòng- Quảng Ninh, cụm TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ, cụm Nam Trung bộ và Tây Nguyên; giao lưu giữa văn phòng Tổng công ty và Công ty Xăng dầu Lào- Công ty Xăng dầu Quân đội Lào- Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh,…

Là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho CBNV- lao động, trong suốt 15 năm qua, Công đoàn Tổng công ty đã thực hiện vai trò này như thế nào?

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là một trong 3 chức năng cơ bản của tổ chức công đoàn. Vì thế, trong 15 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn và Ban lãnh đạo Tổng công ty đã phối hợp chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện: tổ chức Đại hội CNVC hàng năm; xây dựng bổ sung hoàn thiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động; kiện toàn hội đồng hòa giải lao động cơ sở theo nhiệm kỳ; thực hiện 100% lao động thuộc diện giao kết hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng. Thông qua Đại hội CNVC hàng năm, Công đoàn đã đại diện nói lên nghĩa vụ, quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của công nhân lao động, góp phần hoàn thiện tốt hơn các chính sách, chế độ đối với người lao động.

Bên cạnh đó, công đoàn triển khai thực hiện tốt Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở, thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, luật pháp có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời, không ngừng chăm lo đến việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Đến nay tất cả người lao động đã có đủ việc làm, điều kiện lao động được cải thiện, các chế độ được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao.

Những năm gần đây, kinh doanh xăng dầu luôn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến mọi hoạt động cũng như thu nhập của CBNV- lao động…, công đoàn đã tuyên truyền, giáo dục công tác tư tưởng như thế nào để mọi người thấu hiểu và hoàn thành tốt nhiệm vụ?

- Công đoàn đã bám sát các sự kiện trọng đại của đất nước, của tổng công ty và của đơn vị, chủ động phối hợp với chuyên môn và đoàn thể có liên quan để xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tuyên truyền. Với nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với đối tượng, từng điều kiện hoạt động cụ thể của đơn vị và người lao động như: mở hội nghị, tổ chức lớp, cấp phát tài liệu, tổ chức các hội thi như “Người bán hàng giỏi”, “Người bán hàng thanh lịch”, “Lái xe an toàn”, “Hội thao phòng cháy chữa cháy”, “Tìm hiểu Bộ Luật lao động”, “Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi”… thông qua đó xây dựng đội ngũ lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng; am hiểu và chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của cơ quan, có trình độ về học vấn và nghề nghiệp; có lối sống văn minh nhân ái; có tác phong lao động kỷ luật; có ý thức nhiệt tình và trách nhiệm với tổ chức, với sự nghiệp xây dựng và phát triển tổng công ty.

Quyết định chuyển kinh doanh xăng dầu sang cơ chế thị trường là một bước ngoặt quan trọng, Công đoàn Tổng công ty triển khai nhiệm vụ trong hoàn cảnh mới như thế nào, thưa ông?

- Trước cơ hội và thách thức này, Ban lãnh đạo Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty đồng bộ triển khai tuyên truyền điều kiện kinh doanh mới đến toàn thể CBCNV; tổ chức các mặt hoạt động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; chú trọng xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực (đặt con người vào vị trí trung tâm, coi doanh nghiệp là phương tiện để con người phát huy tài năng sáng tạo) và xây dựng văn hóa PETROLIMEX trong công sở. Kết quả bước đầu, hầu hết người lao động trong tổng công ty đã hiểu và đồng tâm hiệp lực đưa con tàu Petrolimex “tiến ra biển lớn”.

Xin cảm ơn ông!

Thanh Hương (thực hiện)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội