Báo cáo Quốc hội về Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Lê Sơn

10:17 SA @ Thứ Ba - 11 Tháng Sáu, 2013

(Chinhphu.vn) - Trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 5 về quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính cho biết, nếu không có quỹ này thì từ năm 2010 đến nay, giá xăng dầu phải tăng cao hơn và tần suất cũng nhiều lần hơn.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính dẫn số liệu cho biết nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì ngay thời điểm Tết Nguyên đán 2011, 2012 và 2013 (thời điểm nhạy cảm thường có chỉ số CPI cao) đã phải điều chỉnh giá xăng dầu và mức tăng cũng phải cao hơn nhiều. Cụ thể, nếu không có Quỹ bình ổn thì giá xăng dầu đã phải tăng ngay từ những ngày đầu năm, đặc biệt trước và sau Tết Nguyên đán 2013 ở mức 2.000 đồng/lít tại thời điểm ngày 26/2.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể, cố định trong giá cơ sở là 300 đồng/lít (kg) của lượng xăng dầu thực tế tiêu thụ và được xác định là một khoản mục chi phí trong cơ cấu giá cơ sở của thương nhân đầu mối. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh mức trích lập, thời điểm trích lập quỹ cho phù hợp với biến động của thị trường và có thông báo đến các thương nhân đầu mối thực hiện. Việc trích lập quỹ không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh cua doanh nghiệp.

Bộ Tài chính khẳng định, chỉ khi giá thế giới tăng làm giá cơ sở tăng cao hơn giá bán hiện hành và Chính phủ thực hiện kiềm chế mức tăng giá hoặc điều tiết để không tăng giá bán xăng dầu trong nước, lúc đó liên Bộ Tài chính-Công Thương có công văn chỉ đạo doanh nghiệp được sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Mức sử dụng không giống nhau với các chủng loại xăng dầu mà phụ thuộc vào mức độ chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành (được tính toán công khai dựa vào Nghị định 84/2009/NĐ-CP) và mục tiêu điều hành giá dựa trên tình hình kinh tế-xã hội trong nước…

Trả lời đại biểu về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính cho biết quỹ được hạch toán vào tài khoản riêng và chỉ được sử dụng vào mục đích bình ổn giá, nghiêm cấm sử dụng vào mục đích khác.

Định kỳ hằng quý và theo yêu cầu quản lý đột xuất, các doanh nghiệp phải báo cáo kết quả trích và sử dụng quỹ với Bộ Tài chính.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, tình hình trích lập và sử dụng Quỹ BOG ở tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối và công khai kết quả trước công luận (cuối năm 2011 và 2012). Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại các doanh nghiệp đầu mối. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục có các đoàn kiểm tra, thanh tra về tình hình kinh doanh xăng dầu tại một số doanh nghiệp, trong đó có nội dung về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ này để có tổng kết, đánh giá cụ thể. Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện công khai tình hình trích lập, sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu hằng quý trên Trang thông tin điện tử của Bộ.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội