Quyết tâm xây dựng thương hiệu Petrolimex thành địa chỉ tin cậy của khách hàng

Hoàng Đông Dậu

Giám đốc CNXD Sơn La

10:06 SA @ Thứ Hai - 23 Tháng Chín, 2019

Chi nhánh Xăng dầu Sơn La tiền thân là Trạm Xăng dầu Sơn La được thành lập ngày 21/9/1979 theo Quyết định số 583/VT-QĐ của Bộ Vật tư, trên cơ sở chuyển giao Trạm Xăng dầu Cò Nòi thuộc Công ty Vật tư tỉnh Sơn La cho Công ty Xăng dầu Hà Nội (nay là Công ty Xăng dầu khu vực I - Hà Nội). Tiếp đó, ngày 5/9/1991, Bộ Thương mại và Du lịch (nay là Bộ Công Thương) có Quyết định số 24/TMDL-QĐ thành lập các chi nhánh xăng dầu tại một số tỉnh, trong đó Trạm Xăng dầu Sơn La được đổi tên thành Chi nhánh Xăng dầu Sơn La. Từ 1/4/1998 đến nay, Chi nhánh Xăng dầu Sơn La được chuyển giao trực thuộc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình.

Với nhiệm vụ được giao tiếp nhận, cung ứng, vận chuyển, bảo quản, tồn chứa xăng dầu đảm bảo cho các mục tiêu sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La; tổ chức kinh doanh xăng dầu, xây dựng và phát triển mạng lưới bán hàng, phát triển khách hàng, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định, quá trình hoạt động của Chi nhánh gắn với địa bàn còn nhiều khó khăn như tỉnh Sơn La có thể sơ lược qua ba thời kỳ.

Cửa hàng Xăng dầu số 5 Mai Sơn đáp ứng tốt nhu cầu nhiên liệu phục vụ khách hàng.

Thời kỳ từ năm 1979 đến năm 1989, theo quyết định của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Trạm Xăng dầu Sơn La trực thuộc Công ty Xăng dầu khu vực I - Hà Nội có 4 cửa hàng và 1 kho dự trữ tại các huyện: Sông Mã, Cò Nòi, Mộc Châu, Phù Yên và Kho xăng dầu Bó Ẩn. Ban đầu chỉ có gần 1.955 m³ bể dùng để tiếp nhận, cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sơn La; chủ yếu là cung ứng theo chỉ tiêu hạn mức kế hoạch của Nhà nước, của địa phương theo tháng, quý, năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và sử dụng nội bộ. Năm 1979 mức lưu chuyển là 7.200 m³ thì năm 1989 là 10.532 m³. Bán lẻ không đáng kể, địa bàn vùng sâu, vùng xa hầu như không có cơ sở xăng dầu, chủ yếu là bán qua công ty vật tư các huyện để cung cấp tại huyện. Cơ sở vật chất của Chi nhánh hầu như chưa có đầu tư, bán hàng chủ yếu bằng thủ công như: Công nghệ tự chảy, bơm thủ công... Đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật chưa được đào tạo, phần lớn công nhân là lao động phổ thông; đời sống của người lao động còn nhiều khó khăn.

Từ năm 1990 đến tháng 3/1998, thực hiện các nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của ngành về xoá bỏ cơ chế bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; trong đó có mặt hàng xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu mà Chi nhánh đang cung ứng. Điểm nhấn của thời kỳ này là thực hiện Đề án hoàn thiện quản lý và tổ chức kinh doanh xăng dầu của Tổng Công ty, Chi nhánh tập trung kiện toàn bộ máy, tổ chức hoạt động kinh doanh theo cơ chế quản lý kinh doanh mới của Tổng Công ty, phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tính đến cuối năm 1997, bộ máy tổ chức quản lý và điều hành kinh doanh của Chi nhánh gồm: Ban giám đốc, 4 phòng nghiệp vụ, 11 đơn vị cửa hàng trực thuộc, với 187 lao động; sản lượng xăng dầu bán ra đạt 20.074 m³, tăng hơn 2 lần so với năm 1990; doanh thu bán hàng 72 tỷ đồng, tăng 8 lần so với năm 1990; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách địa phương 5 tỷ đồng, tăng 14 lần so với năm 1990. Được sự quan tâm của UBND tỉnh và các ngành chức năng trong việc đầu tư địa điểm kinh doanh, từ năm 1991 đến năm 1998, Chi nhánh đã xây dựng 8 cửa hàng mới, cải tạo nâng cấp 3 cửa hàng cùng với đầu tư các trang thiết bị kỹ thuật chuyên ngành và đảm bảo nhu cầu xăng dầu trên địa bàn, từng bước cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống cho người lao động.

Thời kỳ từ 1/4/1998 đến nay, được sự quan tâm tạo mọi điều kiện của cấp uỷ, chính quyền tỉnh Sơn La, sự lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư, giúp đỡ của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, Chi nhánh đã không ngừng củng cố, phát triển tổ chức Đảng, kiện toàn các tổ chức đoàn thể; nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ CBCNV, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến phương pháp khoán cho người lao động. Đồng thời, mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu, đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh, công nghệ hóa công tác bán hàng và quản lý... Từ những biện pháp cụ thể đó, nhiều năm qua, Chi nhánh luôn hoàn thành kế hoạch mà Công ty giao. Sản lượng xăng dầu chính bán ra tăng bình quân 22%/năm. Nếu năm 1998, sản lượng xăng dầu chính bán ra là 20.544 m³ thì năm 2018 sản lượng bán ra đạt 111.537 m³. Ngoài ra, Chi nhánh còn cung cấp bình quân 485 tấn dầu mỡ nhờn/năm và 780 tấn gas hoá lỏng/năm, phục vụ sản xuất công nghiệp và tiêu dùng dân sinh trên địa bàn. Bên cạnh đó, còn kinh doanh các sản phẩm khác như sơn Petrolimex, nước giặt Jana; cung cấp dịch vụ bảo hiểm PJICO, dịch vụ ngân hàng PGBank... phục vụ nhu cầu của nhân dân trong tỉnh. Nhờ đó, doanh thu năm 1998 mới đạt 74,3 tỷ đồng, thì năm 2018 doanh thu của Chi nhánh đã đạt 1.657 tỷ đồng, tăng bình quân 106,5%/năm. Liên tục trong nhiều năm qua, Chi nhánh kinh doanh đều thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Chỉ tính riêng năm 2018, lợi nhuận kinh doanh đạt trên 8,9 tỷ đồng (tăng 4,5 lần so với năm 1998), nộp ngân sách nhà nước 271 tỷ đồng, tăng 135 lần so với năm 1998. 9 tháng đầu năm 2019, Chi nhánh đã nộp ngân sách nhà nước 220 tỷ đồng.

Về mạng lưới bán hàng, từ 11 cửa hàng xăng dầu năm 1998, đến nay, Chi nhánh có 33 cửa hàng xăng dầu và 4 cửa hàng chuyên kinh doanh hàng hóa khác đóng trên 12/12 huyện, thành phố của tỉnh. Cùng với việc đầu tư, xây dựng, cải tạo các cửa hàng xăng dầu theo nhận diện thương hiệu mới, Chi nhánh chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng phục vụ như: Đầu tư cột bơm điện tử và hệ thống tự động hóa trong quản lý bán hàng.

Thực hiện chiến lược của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam “Đặt con người vào vị trí trung tâm, coi doanh nghiệp là phương tiện để con người phát huy tài năng sáng tạo, tin tưởng cộng sự, xây dựng đội hình làm việc có hiệu quả”, Chi nhánh đã cử đội ngũ CBCNV tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới. Hiện nay, Chi nhánh có 63 lao động có trình độ thạc sỹ, đại học, 9 lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp 30 lao động, CNKT 100 lao động, không có lao động chưa qua đào tạo. Trong đó, 100% lao động văn phòng có trình độ đại học, cao đẳng; 100% công nhân lao động có trình độ chuyên ngành. Năng suất lao động tăng qua các năm. Tiền lương và thu nhập của người lao động luôn ổn định, năm 2018 đạt trên 6 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 33%/năm.

Tập thể lãnh đạo Chi nhánh Xăng dầu Sơn La đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2009.

Công tác xây dựng Đảng và hoạt động các đoàn thể luôn được quan tâm, Đảng bộ Chi nhánh thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Năm 1998, Chi bộ Chi nhánh có 23 đảng viên, đến nay đã thành lập Đảng bộ cơ sở, với 3 chi bộ trực thuộc, 60 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể của đơn vị luôn duy trì hoạt động hiệu quả, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính dáng của đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, vận động CBCNV hưởng ứng tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, từ năm 1999 đến nay, đơn vị đã làm tốt trọng trách giúp đỡ các xã khó khăn theo sự phân công của UBND tỉnh như: Giúp đỡ các xã Nậm Lạnh, Mường Và (Sốp Cộp); Chiềng Đen (Thành phố) và Chiềng Kheo (Mai Sơn).

40 năm xây dựng và phát triển, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ CBCNV Chi nhánh Xăng dầu Sơn La, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng: Huân chương Lao động các hạng: Nhất – Nhì - Ba, cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Công an; Cờ thi đua của Bộ Công Thương tặng đơn vị thi đua xuất sắc; Cờ của Tỉnh uỷ Sơn La tặng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (3 lần: 2000-2004, 2005-2009, 2012-2016); Cờ thi đua dẫn đầu khối Thương mại- Du lịch của UBND tỉnh Sơn La; Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh; Cờ thi đua của Công đoàn Bộ Công Thương; Cờ thi đua của BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Sơn La.

Một số hình ảnh hoạt động của Chi nhánh Xăng dầu Sơn La

Lãnh đạo Chi nhánh Xăng dầu Sơn La trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Chiềng Kheo (Mai Sơn).

Trụ sở Chi nhánh Xăng dầu Sơn La.

Các cửa hàng tiêu biểu được khen thưởng tại Hội nghị người lao động năm 2019.

Cửa hàng Xăng dầu số 3 Bó Ẩn (Thành phố) phục vụ nhân dân.

Công nhân Chi nhánh Xăng dầu Sơn La tham gia Hội thao PCCC của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình.

Cùng chuyên mục

Petrolimex Quảng Trị: Chìa khóa thành công mang tên “Hạnh phúc”

Petrolimex trên báo chí |  02/11/2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên người dân bị lũ ống ở xã Liên Minh (Sa Pa)

Petrolimex trên báo chí |  22/09/2023

Giám sát thực hiện chính sách, chế độ BHXH tại Công ty Xăng dầu và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang

Petrolimex trên báo chí |  14/09/2023

Bình Thuận tiếp nhận 3 tỷ đồng của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Petrolimex trên báo chí |  28/07/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam viếng các Anh hùng Liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên

Petrolimex trên báo chí |  20/07/2023

Ủy ban tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Petrolimex trên báo chí |  17/07/2023

Ngày hội của những người lái xe Petrolimex

Petrolimex trên báo chí |  20/09/2019

Petrolimex Sài Gòn: Cửa hàng đầu tiên theo chuẩn nhận diện mới chính thức khai trương

Petrolimex trên báo chí |  06/09/2019

Giá dầu thế giới sụt giảm

Petrolimex trên báo chí |  03/09/2019

Petrolimex Khánh Hòa diễn tập ứng phó tràn dầu trên vịnh Nha Trang

Petrolimex trên báo chí |  26/08/2019

Mốc son cho nỗ lực không ngừng

Petrolimex trên báo chí |  21/08/2019

Hành trình 16 năm đi tìm giải pháp hiện đại hóa ngành xăng dầu

Petrolimex trên báo chí |  17/08/2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội