Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Petrolimex

05:08 CH @ Thứ Sáu - 04 Tháng Sáu, 2021

THÔNG BÁO

Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông,

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông sau:

1. Tên cổ đông: TRẦN VIẾT TRUNG

Mã cổ đông: PLX 17858

Số lượng cổ phần sở hữu: 300 (Ba trăm) cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 24.6.2021.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ban Tổng hợp 

Điện thoại: 024 38512 603 - Máy lẻ 1163,1169

Cùng chuyên mục

Thông báo kết quả trúng Quyền mua cổ phiếu của Petrolimex tại công ty Vicosimex

Thông tin cổ đông |  08/08/2022

Chào bán công khai Quyền mua cổ phiếu của Petrolimex tại công ty Vicosimex

Thông tin cổ đông |  29/07/2022

Chào bán công khai quyền mua cổ phiếu của Petrolimex tại CTCP Xuất nhập khẩu - Dịch vụ và đầu tư Việt Nam

Thông tin cổ đông |  18/07/2022

Petrolimex công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Thông tin cổ đông |  01/07/2022

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông tin cổ đông |  10/06/2022

Nghị quyết về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông tin cổ đông |  08/06/2022

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31.5.2021

Thông tin cổ đông |  03/06/2021

Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức PLX năm 2020 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  03/06/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  20/05/2021

Nghị quyết về phương án chi trả cổ tức năm 2020 của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  19/05/2021

PLX công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Thông tin cổ đông |  12/05/2021

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  07/05/2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội