Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

08:36 CH @ Thứ Hai - 06 Tháng Chín, 2021

Cùng chuyên mục

Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  05/06/2023

Ông Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kể từ ngày 15.5.2023

Thông tin cổ đông |  15/05/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  12/05/2023

Nghị quyết V/v điều chỉnh ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  11/05/2023

Nghị quyết V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  10/05/2023

Thông báo về việc UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ngân hàng PG Bank ra công chúng của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  08/05/2023

CBTT v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Phạm Đức Thắng - Tổng Giám đốc Petrolimex

Thông tin cổ đông |  01/09/2021

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Thông tin cổ đông |  28/08/2021

Ông Tống Văn Hải tiếp tục làm Kiểm soát viên Petrolimex

Thông tin cổ đông |  19/08/2021

Ông Tống Văn Hải từ nhiệm vị trí Kiểm soát viên Petrolimex từ ngày 20.8.2021

Thông tin cổ đông |  04/08/2021

PLX công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Thông tin cổ đông |  27/07/2021

PLX công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ

Thông tin cổ đông |  20/07/2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội