PLX công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Lưu Văn Tuyển

Người được ủy quyền công bố thông tin

04:38 CH @ Thứ Hai - 24 Tháng Mười Hai, 2018

Cùng chuyên mục

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  27/01/2023

Đăng ký đấu giá chào bán cổ phiếu của Petrolimex tại BMF ra công chúng

Thông tin cổ đông |  27/01/2023

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin cổ đông |  27/01/2023

Nghị quyết V/v: điều chỉnh, sửa đổi và phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Petrolimex tại BMF

Thông tin cổ đông |  16/01/2023

Quyết định V/v: điều chỉnh, sửa đổi và phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Petrolimex tại BMF

Thông tin cổ đông |  16/01/2023

Thông báo về việc mất GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  06/01/2023

Điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán PLX

Báo cáo |  18/12/2018

Ủy ban và IMF thúc đẩy hợp tác

Petrolimex trên báo chí |  17/12/2018

PLX công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ

Thông tin cổ đông |  14/12/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam điều chỉnh thông tin về quyền sở hữu

Thông tin cổ đông |  14/12/2018

Báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ Đinh Thị Kiều Trang

Thông tin cổ đông |  14/12/2018

Cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ phiếu quỹ tại thời điểm 30.11.2018

Thông tin cổ đông |  10/12/2018

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội