Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Petrolimex

HoSE

06:06 CH @ Thứ Ba - 23 Tháng Ba, 2021

Cùng chuyên mục

Nghị quyết về việc phê duyệt các nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần 2)

Thông tin cổ đông |  06/12/2022

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần 2)

Thông tin cổ đông |  06/12/2022

Thông báo bán đấu giá cổ phần của BMF do Petrolimex sở hữu

Thông tin cổ đông |  02/12/2022

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  01/12/2022

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin cổ đông |  01/12/2022

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2)

Thông tin cổ đông |  15/11/2022

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Báo cáo |  22/03/2021

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  12/03/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

Đại hội đồng cổ đông |  15/03/2021

Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  10/03/2021

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần của Petrolimex (Đăng ký thay đổi lần thứ 12)

Thông tin cổ đông |  03/03/2021

Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12

Thông tin cổ đông |  03/03/2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội