Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần của Petrolimex

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội

08:38 SA @ Thứ Năm - 06 Tháng Tám, 2015

Cùng chuyên mục

Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2022 bằng tiền và các mẫu biểu

Thông tin cổ đông |  03/10/2023

Đính chính thông tin về Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ có liên quan đến công ty BMF

Thông tin cổ đông |  18/09/2023

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  14/09/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  12/09/2023

Nghị quyết về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  11/09/2023

Báo cáo về việc PLX không còn là cổ đông lớn của PGBank

Thông tin cổ đông |  08/09/2023

Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Điều lệ - Chiến lược - Quy chế |  03/08/2015

Công bố thông tin liên quan đến ký hợp đồng kiểm toán năm 2015

Thông tin cổ đông |  06/07/2015

Đại hội đồng cổ đông Petrolimex họp phiên thường niên 2015

Tin chuyên ngành |  04/07/2015

Petrolimex: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Đại hội đồng cổ đông |  26/05/2015

Petrolimex: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Đại hội đồng cổ đông |  26/05/2015

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông tin cổ đông |  06/05/2015

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội