Báo cáo về việc PLX không còn là cổ đông lớn của PGBank

Petrolimex

09:23 SA @ Thứ Sáu - 08 Tháng Chín, 2023

Cùng chuyên mục

Petrolimex công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Thông tin cổ đông |  05/07/2024

Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2023 bằng tiền và các mẫu biểu

Thông tin cổ đông |  20/05/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần của Petrolimex (Đăng ký thay đổi lần thứ 14)

Thông tin cổ đông |  03/05/2024

Quyết định về việc chỉ định Thư ký Tập đoàn, Người phụ trách quản trị Tập đoàn

Thông tin cổ đông |  02/05/2024

Thông báo: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PGB cho các nhà đầu tư trúng đấu giá

Thông tin cổ đông |  07/09/2023

QĐ số 495 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Nguyễn Vinh Thanh - Kiểm soát viên Tập đoàn

Thông tin cổ đông |  09/08/2023

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Thông tin cổ đông |  17/07/2023

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  17/07/2023

Thông báo kết quả chào bán quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của Petrolimex tại CTCP Thương mại Tuyên Quang

Thông tin cổ đông |  04/07/2023

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  30/06/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội