Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Petrolimex

04:00 CH @ Thứ Sáu - 28 Tháng Tư, 2023

Tài liệu đính kèm: 

Nghị quyết V/v: Thông qua kết quả bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Petrolimex sở hữu tại PG Bank.

Cùng chuyên mục

Đính chính thông tin về Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ có liên quan đến công ty BMF

Thông tin cổ đông |  18/09/2023

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  14/09/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  12/09/2023

Nghị quyết về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  11/09/2023

Báo cáo về việc PLX không còn là cổ đông lớn của PGBank

Thông tin cổ đông |  08/09/2023

Thông báo: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PGB cho các nhà đầu tư trúng đấu giá

Thông tin cổ đông |  07/09/2023

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  25/04/2023

Thông báo về việc mất GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  10/04/2023

Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Thông tin cổ đông |  07/04/2023

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  07/04/2023

Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Thông tin cổ đông |  03/04/2023

CBTT về việc Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  31/03/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội